Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

Analiza Finansowa – Kopex S.A. – Wstępna analiza bilansu

Dominującą rolę w strukturze aktywów stanowił majątek obrotowy, jego dominującą  pozycja w majątku spółki spada nieznacznie z prawie 87% wartości majątku do 85%.  Podstawowy element majątku obrotowego (za wyjątkiem roku 1994, gdzie dominowały środki  pieniężne) stanowiły należności których udział w strukturze majątku obrotowego wzrósł z 37%  w roku 1994 do 52% w roku 1996. Świadczy to o dużym zamrożeniu środków w należnościach  co niekorzystnie wpływa na cykl realizacji należności. Ogólnie w strukturze aktywów na  przestrzeni trzech lat wystąpiły korzystne zmiany objawiające się spadkiem udziału majątku  obrotowego na rzecz majątku trwałego. 

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Kiedy jesteś małym płatnikiem VAT?

Pozytywne zmiany nastąpiły również w strukturze pasywów. Uwidaczniają się one  wzrostem kapitały własnego oraz spadkiem udziału zobowiązań. Udział kapitału własnego w  pasywach wzrósł z 39% w roku 1994 do prawie 49%. Zanotowano również przyrost wielkości  kapitału własnego o 38% w latach 1994-1996. Zobowiązania w badanym okresie podlegały  tendencjom spadkowym. Ich udział w finansowaniu majątku spadł z 55% w roku 1994 do 48%  w 1996. ??? KAPITAŁ ZAPASOWY ?? 

Szerszym i bardziej uwidoczniającym potwierdzeniem przedstawionych tez są wielkości  przytoczonych poniżej wskaźników. 

Analiza struktury majątkowej w oparciu o wskaźniki struktury aktywów Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze 

Pozycja Lata Dynamika
1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94
1. Udział trwałych składników  majątku w aktywach ogółem13.30% 13.25% 14.47% 99.6% 109.2% 108.8%
2. Udział rzeczowych składników  majątku w aktywach ogółem1.76% 3.29% 2.97% 187.0% 90.4% 169.1%
3. Udział niematerialnych  składników majątku w  aktywach ogółem0.24% 0.22% 0.17% 94.5% 75.2% 71.1%
4. Udział majątku obrotowego w  aktywach ogółem86.70% 85.96% 85.19% 99.1% 99.1% 98.3%
5. Udział zapasów w aktywach  ogółem1.87% 3.43% 2.13% 183.1% 62.1% 113.7%
6. Udział należności w aktywach  ogółem32.51% 35.95% 44.76% 110.6% 124.5% 137.7%
7. Udział środków pieniężnych w  aktywach ogółem34.31% 23.21% 20.75% 67.6% 89.4% 60.5%
8. Udział krótkoterminowych  papierów wartościowych w  aktywach ogółem18.01% 23.37% 17.56% 129.8% 75.1% 97.5%

Analiza struktury kapitałowej poprzez ustalenie wskaźników struktury pasywów Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitały własne i obciążenia kapitałami  obcymi

Pozycja Lata Dynamika
1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94
1. Wyposażenie przedsiębiorstwa  w kapitał własny39.45% 46.45% 48.67% 117.7% 104.8% 123.4%
2. Obciążenie przedsiębiorstwa  zobowiązaniami  długoterminowymi9.85% 9.57% 9.66% 97.2% 100.9% 98.1%
3. Wyposażenie przedsiębiorstwa  w kapitał stały49.91% 57.28% 58.80% 114.8% 102.7% 117.8%
4. Obciążenie przedsiębiorstwa  zobowiązaniami bieżącymi45.66% 35.81% 38.77% 78.4% 108.3% 84.9%

Analiza struktury kapitałowo-majątkowej 

Pozycja Lata Dynamika
1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94
1. Wskaźnik pokrycia majątku  trwałego kapitałem własnym296.72% 350.62% 336.38% 118.2% 95.9% 113.4%
2. Wskaźnik pokrycia majątku  trwałego kapitałem stałym375.35% 432.31% 406.38% 115.2% 94.0% 108.3%
3. Wielkość kapitału obrotowego 47102.1 59914.3 64021.8 127.2% 106.9% 135.9%
4. Udział kapitału obrotowego w  finansowaniu majątku ogółem36.61% 44.03% 44.33% 120.3% 100.7% 121.1%
5. Udział kapitału obrotowego w  finansowaniu majątku  obrotowego42.22% 51.22% 52.04% 121.3% 101.6% 123.2%

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym ze względu na niewielki udział  majątku trwałego w aktywach ogółem utrzymywał się na dosyć wysokim poziomie z tendencja  wzrostową. Można wywnioskować iż coraz większa część kapitału własnego była zaangażowana  w finansowanie majątku trwałego. Na potwierdzenie tej tezy podobne tendencje zauważalne są  w poziomie udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku ogółem, gdzie wartość  wskaźnika wzrosła z 36,6% do 44,3% w latach 1994-1996, oraz w poziomie Udziału kapitału  obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego, gdzie zanotowano 23% wzrost wielkości  wskaźnika w latach 1994-1996. 

Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność właściciela jednoosobowej działalności za zobowiązania firmowe?

Wielkością która niesie ze sobą ważne informacje jest wielkość kapitału obrotowego. W  przypadku badanej firmy stały wzrost tej wielkości, spowodowany jest wzrostem wielkości  kapitału własnego – jednego ze składników kapitału stałego. Oznacza ona, że część środków  obrotowych w badanej firmie jest finansowana kapitałami długoterminowymi, pozostając z tego  powodu w ciągłej jego dyspozycji.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest pakiet mobilności 2022 ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *