Rzecznik przedsiębiorców - zadania i kompetencje

Rzecznik przedsiębiorców – zadania i kompetencje. – Dziś w naszym wpisie opowiemy jakie są właściwie zadania i kompetencje rzecznika przedsiębiorców w Polsce. Instytucja rzecznika ma swoje umocowanie w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. W ustawie czytamy, że rzecznik wybierany jest na 6-letnią kadencję, bez możliwości ponownego wyboru. Ponad to musi legitymować się obywatelstwem polskim, wyższym wykształceniem oraz nieposzlakowaną opinią. Musi być to osoba całkowicie apolityczna. Nie może podejmować także prowadzenia działalności gospodarczej.

Rzecznik przedsiębiorców - zadania i kompetencje

Jakie są główne zadania rzecznika przedsiębiorców ?

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przede wszystkim wydaje opinię na temat projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej. Ponad to jest swego rodzaju mediatorem pomiędzy przedsiębiorcą a administracją publiczną. Co więcej rzecznik współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Trwający leasing a likwidacja działalności

Jak Rzecznik może chronić przedsiębiorców ?

Przede wszystkim występuje do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnienia czy interpretacji, Informuje także o dostrzeżonych nieprawidłowościach. Może wystąpić z wnioskiem o podjęcie działań ustawodawczych jeśli dostrzeże lukę prawną utrudniającą prowadzenie biznesu. Ważną kompetencją jest możliwość wniesienia skargi do Sądu Najwyższego w trybie art. 83 Ustawy o Sądzie Najwyższym.

Mówiąc bardziej zrozumiałym językiem możesz wystąpić z wnioskiem do rzecznika jeśli urząd wydał niekorzystną decyzję, zakazującą ci np. rozwijania działalności, Wniosek jest zasadny także wtedy, gdy uważasz, że urząd niesprawiedliwie uznał cię winnym jakichś uchybień i nałożył karę. Możesz złożyć wniosek także jeśli urząd odmówił ci wpisu do rejestru działalności regulowanej, chociaż spełniasz wszystkie warunki. Pamiętaj, że rzecznik nie ingeruje w sprawach między przedsiębiorcami.

Czytaj  Jak budować pozytywną historię kredytową?
Rzecznik przedsiębiorców - zadania i kompetencje

Czytaj  Polski Ład — ulga dla innowacyjnych pracowników

Jak złożyć wniosek do Rzecznika i kiedy dostaniesz odpowiedź ?

Wniosek możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Najłatwiej jest wypełnić kreator online na Biznes.gov.pl (nie musisz pobierać i drukować wniosku, wystarczy Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny; odpowiedź otrzymasz na Biznes.gov.pl)

Wniosek możesz złożyć także w formie papierowej i złożyć go w jednym z biur terenowych Rzecznika.. Na podjęcie interwencji poczekasz około 2 miesięcy. Wcześniej otrzymasz odpowiedź jakie jest stanowisko Rzecznika w Twojej sprawie i jakie czynności zostaną podjęte. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Rzecznik przedsiębiorców – zadania i kompetencje- Sprawa, którą zajął się rzecznik w 2022 roku

Dzięki interwencji Rzecznika NSA wydał korzystne rozstrzygnięcie dla przedsiębiorcy. Sprawa dotyczyła kontroli ZUS. NSA dostrzegł błędy w treści zawiadomienia ZUS o kontroli oraz w treści upoważnienia ZUS do przeprowadzenia kontroli, wskazując, że dokument, który nie spełnia wymań z art. 49 ust. 7 Prawa Przedsiębiorców. ZUS nie określił zakresu przedmiotowego kontroli ( w tym czasookresu tej kontroli) oraz terminu jej zakończenia, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ust. 8 Prawa Przedsiębiorców).

Rzecznik podniósł argument, że kontrola z ZUS nie może być przewlekła.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Działalność gospodarcza w mieszkaniu

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak dokumentować przychody i wydatki w działalności nierejestrowanej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *