Udziały w spółce zoo a małżeństwo

Udziały w spółce zoo a małżeństwo – Dziś poruszymy kwestię udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w korelacji z zawarciem związku małżeńskiego. Jak wiemy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią kapitał podstawowy jednostki. Bez nich zawiązanie spółki nie byłoby w ogóle możliwe. Wniesienie wkładów do spółki wiąże się zatem z obcięciem udziałów w spółce. Każdy ze wspólników nabywa co za tym idzie prawa majątkowe i korporacyjne. Jak łatwo się domyślić, kiedy obejmujemy udziały w spółce przed wstąpieniem w związek małżeński udziały te bezspornie są naszą własnością. W tym artykule zastanowimy się jednak co dzieje się w sytuacji nabycia udziałów już w trakcie trwania małżeństwa.

Udziały w spółce zoo a małżeństwo

Niestety prawo stanowi, że udziały w spółce również są objęte wspólnotą majątkową i stanowią własność obojga małżonków. – Nawet w sytuacji, gdy tylko jeden jest wymieniony w KRS. Zatem w przypadku rozwodu udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością również podlegają podziałowi. – Tak samo jak na przykład nieruchomość małżonków czy samochód. Jeżeli zatem sąd podzieli udziały pomiędzy obydwoje małżonków oznacza to fakt wstąpienia drugiego ze współmałżonków do spółki. Wyjście z tej mało komfortowej i kłopotliwej sytuacji jest odsprzedaż udziałów. Współmałżonka można też oczywiście spłacić. Z pomocą przychodzą także uprawnienia osobiste wspólników dające możliwość pierwszeństwa w objęciu udziałów w spółce. Jak jeszcze można chronić się przed sytuacją, o której mówimy? Warto w samej umowie spółki zastrzec, że nie przyjmuje się do spółki współmałżonków wspólników. Wyjątek oczywiście stanowią firmy rodzinne, w który z reguły oboje małżonkowie są ujęci w KRS.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zgłoszenie oferty organizacji stażu
Udziały w spółce zoo a małżeństwo

Przeczytaj także u nas: “Korepetycje a kasa fiskalna — czy jest konieczna?”

Długi współmałżonka – czy Twoja dywidenda i udziały są bezpieczne ?

Jeżeli zobowiązanie, które podlega egzekucji powstało tylko po stronie współmałżonka, Twoje udziały będą bezpieczne. Aby zająć Twoje udziały konieczne jest uzyskanie klauzuli na wykonalności na współmałżonka. Dodajmy, że wcale nie jest to takie proste. Zgodnie z art. 787 kodeksu postępowania cywilnego: “Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.”

Czytaj  Jak uzyskać numer REGON dla spółki cywilnej?

Udziały w spółce zoo a małżeństwo –

Kiedy w praktyce uzyskamy “klauzulę na współmałżonka”

Dlaczego napisaliśmy wyżej, że nie jest to takie proste ? W myśl obowiązujących od 20 stycznia 2005 roku. przepisów, sąd nadaje klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika, gdy wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. . Przekładając to wszystko na język bardziej zrozumiały współmałżonek musiał zgodzić się na zaciągnięcie długu, którego dotyczy tytuł egzekucyjny. Zatem jak wierzyciel powinien zabezpieczyć się w praktyce ?

Wystarczy, że umowa powinna zawierać klauzulę, wyrażającą zgodę współmałżonka na dokonanie czynności prawne Ponad to zadbajmy, by klauzula taka została podpisana przez współmałżonka.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zasady wystawiania faktury korygującej przez sprzedawcę

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy cudzoziemiec może zarejestrować firmę w Polsce?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *