Rzecznik przedsiębiorców – zadania i kompetencje

Rzecznik przedsiębiorców – zadania i kompetencje. – Dziś w naszym wpisie opowiemy jakie są właściwie zadania i kompetencje rzecznika przedsiębiorców w Polsce. Instytucja rzecznika ma swoje umocowanie w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. W ustawie czytamy, że rzecznik wybierany jest na 6-letnią kadencję, bez możliwości ponownego wyboru.Czytaj więcej ⟶