Wszystkie przedsiębiorstwa mają swoje zasoby majtkowe. Składają się na nie aktywa oraz pasywa. W tym artykule przyjrzę się, czym są aktywa. Słowem wstępu są to zasoby o określonej wartości. Ich zadaniem jest zagwarantowanie firmie korzyści ekonomicznych. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Aktywa — czym są oraz ich rodzaje.

Przeczytaj o: Wynagrodzenie wypłacone w obcej walucie — Czy zgodne z prawem?

Aktywa czym są oraz ich rodzaje jak założyć działalność

Aktywa — czym są oraz ich rodzaje?

Do zasobów majątkowych, które posiadają przedsiębiorstwa zaliczają się: nieruchomości, zapasy towarów, materiały handlowe, środki pieniężne. Wlicza się w to także: wyposażenie biura bądź hali produkcyjnej, środki transportu, maszyny, licencje na oprogramowanie. Według zapisów w prawie i języku księgowym wymienione wyżej rzeczy nazywa się aktywami. Są to zasoby majątkowe o wiarygodnej określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które są kontrolowane przez jednostkę. Aktywa dzielimy na trwałe i obrotowe. Natomiast pasywami są źródła finansowania tych zasobów. Zarówno aktywa jak i pasywa uwzględnia się w bilansie firmy.

Jak dzielimy aktywa?

Aktywa są dzielone ze względu na ich stopień płynności. Oznacza to czas, który trzeba poświęcić, aby móc przekształcić je w środki pieniężne. Aktywa dzielimy na: aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe. W pierwszym przypadku dotyczy to elementów, których nie mona spieniężyć w krótkim czasie. Zakwalifikowanie danej rzeczy może być problematyczne. Z tego powodu ustalono granicę czasową, która to ułatwi. Wynosi 12 miesięcy.

Tym samym aktywa trwałe to budynki, budowle, grunty, środki transportu, maszyny. Ich cechą wspólną musi być długi okres użytkowania, czyli powyżej 12 miesięcy. Tego rodzaju aktywa zużywane są powoli i mają dużą wartość dla przedsiębiorstwa.

Aktywa obrotowe można zużyć lub zbyć w czasie nie przekraczającym 12 miesięcy. Czas liczy się od dnia bilansowego.

Czytaj  Kiedy przedsiębiorca wypełnia formularz ZUS ZUA?
Aktywa czym są oraz ich rodzaje jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Biznes e-commerce - Od czego zacząć ?

Co zaliczmy do aktyw trwałych, a co do obrotowych?

Do aktywów trwałych można zaliczyć również:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe.

Do aktywów obrotowych można zaliczyć również:

  • zapasy m.in. materiałów, półproduktów, produktów gotowych,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe.

Aktywa — czym są oraz ich rodzaje – Do czego przyda Ci się ta wiedza ?

Znając swoje aktywa możesz przeprowadzić szybką analizę finansową firmy. Pokażemy Ci kilka wskaźników, które odpowiedzą Ci na pytanie jaka jest kondycja finansowa Twojej firmy ? – Omówimy wskaźniki jakości aktywów, Warto je przeanalizować.

Po pierwsze policz i przeanalizuj wskaźnik IT czyli Inwentory Turnover. To wskaźnik rotacji zapasów. Mówi nam o tym na ile dni wystarczy towarów. Aby go policzyć sprawdź jak wygląda stan magazynowy w cenach zakupu. Następnie podziel przez wartość sprzedaży w danym okresie. To co otrzymasz pomnóż przez przez sprzedaż z jakiegoś okresu np. 30 dni. Jeżeli dzielisz przez wartość sprzedaży z 30 dni to również mnożysz przez 30 dni.

IT= ( stan magazynowy / sprzedaż) * sprzedaż w okresie

Aby mieć lepszą kontrolę nad swoim magazynem, warto zrobić zestawienie magazynowe sugerując się produktami, z tego zestawienia wybierz produkty na których nie było żadnej rotacji przez np 60 dni. Odpowiedz sobie na pytanie czy i dlaczego musisz je przechowywać i ile Cię to kosztuje. Zwróć także uwagę na kartoteki, być może są założone podwójnie i tych konkretnych produktów wcale nie ma na magazynie. Posługując się wskaźnikiem IT dla każdej grupy produktów, możesz uzyskać informację o maksymalnych stanach magazynowych. Co więcej będziesz mógł uwzględnić sezonowość.

Czytaj  Biznes e-commerce - Od czego zacząć ?

Kolejnym ważnym elementem analizy jest wskaźnik rotacji należności. Odpowiada na pytanie po ilu dniach tak naprawdę płacą Twoi kontrahenci. Używając tego współczynnika otrzymasz informację ile musisz czekać od momentu wystawienia faktury do otrzymania środków na konto. Odszukaj wszystkie faktury z na przykład 30 dni i zsumuj je. Tę wartość sprzedaży podziel przez wartość sprzedaży z 30 dni. To co otrzymasz pomnóż przez okres sprzedaży.

RT= ( wartość sprzedaży/sprzedaż) * sprzedaż w okresie

Jak sprawdzić po ilu dniach średnio Ty płacisz za swoje towary ?

Wiedza na temat jakości Twoich aktywów odpowie Ci na pytanie po ilu dniach średnio Ty płacisz za swoje towary. Zsumuj wszystkie niezapłacone faktury za towary i materiały i podziel tę wartość przez wartość zakupu. Ten współczynnik warto skonfrontować ze wskaźnikiem rotacji należności.

PT= ( wartość zobowiązań / zakupy) * okres zakupów

Wskazówka !

Wskaźniki IT, RT oraz PT możesz interpretować razem. Dowiesz się wtedy czy to Ty kredytujesz rynek czy rynek kredytuje Ciebie

Załóżmy, że kupiłeś towar. Towar leży u Ciebie na magazynie przez tyle dni ile wynosi współczynniki RT, czyli współczynnik średniej rotacji. Dodaj do tego współczynniki IT, który mówi o tym po ilu dniach średnio wpłyną pieniądze na konto. Od tego co otrzymasz odejmij wartość współczynnika PT

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – analiza

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co to jest samofakturowanie i kiedy z niego skorzystać?
Czytaj  Jak długo należy przechowywać dokumenty w firmie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *