Spółki

Dlaczego warto założyć spółdzielnie socjalną ? – O tym będzie dzisiejszy artykuł. Przeczytaj go jeśli interesuje Cię to zagadnienie.

Czym jest spółdzielnia socjalna ?

Spółdzielnia socjalna to podmiot, który łączy w sobie cele społeczne oraz ekonomiczne. Traktujemy ją zatem jak normalne przedsiębiorstwo, ale może ono liczyć na pewną pomoc ze strony państwa. Warto wiedzieć, że spółdzielnie socjalną mogą założyć osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Mówimy tu o osobach bezrobotnych, ale zarejestrowanych w urzędzie pracy. Spółdzielnię socjalną mogą założyć także osoby niepełnosprawne, czy osoby bezdomne lub osoby, które opuściły więzienie.

Dlaczego warto założyć spółdzielnie socjalną ?

Jak założyć spółdzielnie socjalną ?

Po pierwsze musimy utworzyć statut spółdzielni

  • określamy w nim nazwę podmiotu
  • zakres oraz teren działania
  • członków spółdzielni
  • prawa i obowiązki członków spółdzielni
  • zasady wyboru odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni socjalnej;
  • zasady wprowadzania zmian w statucie – decyzje o zmianie podejmuje walne zgromadzenie członków;
  • sposób podziału, połączenia się, a także likwidacji spółdzielni socjalnej;
  • zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrycia strat, wysokość wpisowego, wysokość i liczba udziałów, które członek zobowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie;
  • możliwość wnoszenia wkładu – określa tryb i sposób wnoszenia wkładów, zasady, wyceny.

Trzeba także zwołać zebranie założycielskie członków spółdzielni. Najważniejszym krokiem jest jednak rejestracja spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o rejestrację spółdzielni składa się na specjalnych formularzach wraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami, które dostępne są w siedzibie KRS, a także na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości. Co ważne dokumenty muszą być podpisane przez wszystkich członków zarządu. Wpis do KRS-u jest oczywiście bezpłatny

Przeczytaj u nas: Czym zajmuje się doradca finansowy?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Sprzedaż towarów do krajów UE
Czytaj  Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym?
Dlaczego warto założyć spółdzielnie socjalną ?

Dlaczego warto założyć spółdzielnie socjalną ? –

Na jaką pomoc od państwa może liczyć spółdzielnia ?

Przede wszystkim zwolnienie z CIT – dochody osiągane przez spółdzielnię socjalną są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Spółdzielnie socjalne mogą liczyć na dotacje z Funduszu Pracy – jeśli założyły ją osoby bezrobotne. Warto też wspomnieć o dotacji z PFRON dla osób z niepełnosprawnością.

Jakiej wysokości środki można otrzymać?

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela lub na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *