Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z o.o trzeba podzielić na etapy. Etap pierwszy to przygotowanie. W tym miejscu zachęcam cię do lektury naszego artykułu: Kiedy warto zmienić formę działalności? Piszemy w nim o najistotniejszym i najbardziej czasochłonnym etapie przekształcenia, czyli etapie przygotowania. Warto jednak dodać, że etap przygotowania znacznie ułatwiono nowymi przepisami. Nie jest konieczne już badanie stanu majątku przez biegłego rewidenta.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kredyt konsolidacyjny - co to jest i na czym polega?

Co powinna zawierać uchwała spółki.

Nadmieńmy najpierw, że wszyscy wspólnicy obecnej spółki osobowej, będą w świetle nowych przepisów wspólnikami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie po przekształceniu. Do przekształcenia spółki konieczna jest zatem uchwała o przekształceniu podjęta przez wspólników. Konieczne jest także podanie tej spółki do protokołu sporządzanego przez rejenta. Uchwała spółki podaje do wiadomości jaką formę prawną będzie miała nowa spółka. Co więcej mówi o tym, jakie prawa w niej mają wspólnicy. Co ważne konieczne jest ustalenie członków zarządu nowej spółki. Przede wszystkim jednak należy ustalić jaka jest wysokość kapitału nowej spółki. Konieczna jest także pisemna zgoda wszystkich wspólników na kształt umowy spółki. Warto tutaj dodać, że od marca 2020 roku uchwała wspólników zastępuje umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To ważna zmiana z punktu widzenia obniżenia kosztów procesu przekształcenia

Pamiętajmy także, że:

W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z o.o. – Rejestracja nowej spółki

Rejestracja nowej spółki nie jest zbyt skomplikowana. To po prostu zgłoszenie przekształcenia do KRS i uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców. Dodawane jest także ogłoszenie o przekształceniu. Spółka przekształcana zyskuje nową formę na dzień przekształcenia, czyli z chwilą wpisu właściwego rejestru. Wniosek o przekształcenie składa na formularzu KRS-W3. Z chwilą rejestru nowej spółki sąd za automatu dokonuje wykreślenia spółki przekształcanej.

Czytaj  Jak podważyć akt notarialny ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kredyt konsolidacyjny - co to jest i na czym polega?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *