Jak uzyskać dofinansowanie do działalności ?

Jak uzyskać dofinansowanie do działalności Otrzymanie kredytu na własną działalność może być korzystne, jeśli znajdujesz się w jednej z poniższych sytuacji: jesteś bezrobotny, szukasz pracy, jesteś studentem ostatniego roku studiów bez zatrudnienia, opiekujesz się osobą niepełnosprawną i szukasz pracy, nie prowadziłeś działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach, ani nie otrzymałeś pomocy de minimis w określonych limitach w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia leasingu

Aby ubiegać się o pożyczkę, musisz spełnić następujące warunki:

  1. Zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.
  2. Dokładnie rozliczać pożyczkę na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych.
  3. Nie zawieszać działalności przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.
  4. Używać środków pożyczki zgodnie z określonymi celami.
  5. Dopuszczać się kontroli ze strony odpowiednich instytucji.
  6. Przechowywać dokumenty związane z pożyczką przez 10 lat.
Jak uzyskać dofinansowanie do działalności ?

Jak uzyskać dofinansowanie do działalności ?

Osoby planujące prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej również mogą ubiegać się o tę pożyczkę.

Aby złożyć wniosek, musisz udać się do pośrednika finansowego działającego na obszarze związanych z twoją działalnością gospodarczą. Rozpatrzenie wniosku zajmuje 14 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Pożyczka może zostać wykorzystana na koszty usług doradczych, szkoleń i innych wydatków związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jej wysokość może pokryć nawet 100% tych kosztów, ale nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Warte uwagi: Czym jest umowa o współdziałanie

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności nie może przekroczyć 7 lat. Istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału przez dłuższy okres. Oprocentowanie wynosi 0,25% rocznie lub 0,1% rocznie dla osób szukających pracy lub opiekunów niepełnosprawnych. Niektóre branże, takie jak produkcja rolna, górnictwo, rybołówstwo, hutnictwo, budownictwo okrętowe, broń i branża erotyczna, nie kwalifikują się do tej pożyczki.

Czytaj  Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia leasingu

Po 3 miesiącach od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności, można ubiegać się o dodatkową pożyczkę na utworzenie miejsca pracy. Minister Pracy może również umorzyć należności z tytułu pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, pod pewnymi warunkami. Niespłaconą kwotę pożyczki i odsetki trzeba zwrócić w ciągu 6 miesięcy od wezwania do zwrotu, z możliwością zwiększenia kwoty o różnicę w oprocentowaniu w stosunku do oprocentowania rynkowego.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zarobki w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *