Grudzień jest ostatnim miesiącem w roku. W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) przeprowadzają zamknięcie roku podatkowego, polegające na przeprowadzeniu spisu z natury. Na czym ono polega i co obejmuje? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak zamknąć rok prowadząc KPiR.

Jak zamknąć rok prowadząc KPiR jak założyć działalność

Remanent końcoworoczny, czyli spis z natury

Jednym z obowiązków podczas rozliczania się za pomocą KPiR jest sporządzenie remanentu, zwanego również jako spis z natury. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KPiR trzeba go przeprowadzić m. in.:

 • na koniec roku podatkowego,
 • 1 stycznia (jeśli podatnik zrobił spis z natury na koniec roku podatkowego, czyli 31 grudnia, to 1 stycznia nie przeprowadza kolejnego, a wpisuje do księgi wartości podane w remanencie przeprowadzonym 31 grudnia).

Spis z natury polega na fizycznym przeliczeniu składników majątku. Tak, aby zgadzały się ze stanem faktycznym. Z tego powodu nie należy opierać się na stanach znajdujących się w oprogramowaniu magazynowym. Może to wynikać z faktu, że wkradły się tam błędy i podane wartości nie są zgodne z rzeczywistością. Przeprowadzony remanent pozwala na zamknięcie KPiR oaz tym samym jest równocześnie spisem z natury otwierającym kolejny rok.

Jak zamknąć rok prowadząc KPiR? – Co obejmuje spis z natury?

Spis z natury obejmuje towaru handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki oraz odpady. Spis z natury obejmuje towary, które należą do podatnika. Tym samym, jeśli znajdują się poza miejscem pracy lub magazynem, należy je doliczyć. Do spisu z natury nie można doliczyć zarówno wyposażenia przedsiębiorstwa jak i środków trwałych.

Jak zamknąć rok prowadząc KPiR jak założyć działalność

Jakie dane powinien zawierać spis z natury?

Spis z natury musi zawierać informacje takie jak:

 • imię i nazwisko właściciela firmy (nazwę firmy),
 • datę, kiedy wykonano spis z natury,
 • drobiazgowe opisanie liczonego towaru i innych elementów,
 • jednostka miary,
 • ilość towaru,
 • cena za jednostkę miary danej rzeczy,
 • podliczona wartość wszystkich rzeczy,
 • klauzula “Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób, które przeprowadziły remanent oraz właściciela firmy.
Czytaj  Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

Co zrobić ze stanem z natury?

Przeprowadzony spis z natury należy wpisać do księgi. Można to zrobić na dwa sposoby: według rodzajów oraz składników lub podając wynik spisu w jednej pozycji (w takiej sytuacji musi być dokument, który wskazuje składniki spisu z natury i przechowuje się go razem z księgą).

Przeczytaj o: Dlaczego nie warto założyć firmy 1. dnia miesiąca?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Analiza SWOT - T, czyli zagrożenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *