KPIR od zera

KPIR od zera Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to rodzaj ewidencji finansowej wykorzystywanej przez przedsiębiorców do rejestrowania swoich operacji finansowych. Jest to szczególnie ważne dla początkujących przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące KPiR oraz kto jest zobowiązany do jej prowadzenia.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a), KPiR może być prowadzona przez różne podmioty, takie jak:

 • Osoby fizyczne,
 • Przedsiębiorstwa w spadku,
 • Spółki cywilne osób fizycznych,
 • Przedsiębiorstwa spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • Spółki jawne osób fizycznych,
 • Przedsiębiorstwa spółki partnerskie,
 • Osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów na warunkach zlecenia,
 • Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeśli zadeklarują prowadzenie KPiR,
 • Duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.
KPIR od zera

Warte uwagi: Rodzaje deklaracji PIT

KPIR od zera

Dodatkowo, te podmioty muszą spełnić dwa warunki:

 1. Wybrać sposób opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.
 2. Przychody netto z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie mogą przekroczyć określonego limitu. Limit na 2021 rok wynosił 9.030.600 zł lub równowartość 2.000.000 euro.

Jeśli chodzi o zwolnienie z obowiązku prowadzenia KPiR, to można o nie wnioskować w pewnych sytuacjach. Zależą one od rodzaju działalności gospodarczej, wieku przedsiębiorcy i jego zdrowia. Wniosek o zwolnienie należy złożyć co najmniej 30 dni przed miesiącem, od którego nie będzie się prowadzić KPiR lub w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o elementy samej KPiR, to zawiera ona kategorie, takie jak numer porządkowy operacji, data operacji, numer dowodu księgowego, dane klienta (imię/nazwa i adres), krótka charakteryzacja operacji, wartość sprzedanych towarów i usług, inne przychody, koszty zakupów materiałów podstawowych i towarów handlowych, wynagrodzenia pracowników, inne wydatki, suma przychodów i kosztów, koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową oraz dodatkowe informacje.

Czytaj  Podatek liniowy razem z ryczałtem - czy to możliwe

Powyższy opis ma na celu dostarczyć podstawowych informacji na temat KPiR i jej prowadzenia. W praktyce, szczegóły i format KPiR mogą różnić się w zależności od konkretnej sytuacji przedsiębiorcy i przepisów obowiązujących w danym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *