Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – Kontrola PIP różni się od innych przede wszystkim tym, że jest przeprowadzana bez uprzedzenia. Inspektorzy PIP sprawdzają przede wszystkim czy przestrzegasz prawo pracy, przepisów BHP. Co więcej interesuje ich legalność zatrudnienia i przestrzeganie ograniczeń handlu w niedziele i święta. Kontrolujący inspektor musi okazać legitymację służbową oraz upoważnienie do kontroli. UpoważnienieCzytaj więcej ⟶