Wypadek przy pracy

W nowym okresie rozliczeniowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2022 roku. Dla większości płatników, nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego roku. Jednakże zmiana składki wypadkowej może dotyczyć podatników, w przypadku gdy ZUS ustala wysokość składki wypadkowej indywidualnie na podstawie złożonych przez płatnika informacji ZUS IWA z 3 ostatnich lat. Ponadto taką zmianę może spowodować również wzrost zatrudnienia.

Ile wynosi składka wypadowa w 2022 roku? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa

Czym jest ubezpieczenie wypadkowe i kto je płaci?

Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wysokość składki ustalana jest rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej albo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo jej cechą charakterystyczną jest to, że nie ma ona jednakowej wysokości dla wszystkich firm. Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS-u, m.in. właśnie składkę wypadkową.

Płatnicy składek, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON opłacają składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%. Jednakże sprawa jest nieco bardziej złożona, jeśli chodzi o płatników, którzy widnieją w rejestrze REGON. W ich przypadku wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe zależna jest od ilości osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia:

  • płatnicy zgłaszający nie więcej niż 9 osób do ubezpieczenia – stopa procentowa w wysokości połowy składki maksymalnej czyli 1,67% ,
  • Ci, którzy zgłaszają co najmniej 10 osób do ubezpieczenia i przekazali do ZUS informację ZUS IWA za trzy poprzednie lata – podlegają stopie procentowej składki ustalonej przez ZUS,
  • płatnicy zgłaszający co najmniej 10 osób do ubezpieczenia, którzy nie przekazali do ZUS informacji ZUS IWA za trzy poprzednie lata – stopa procentowa ustalona samodzielnie przez płatników w zależności od grupy działalności, do której należą. 
Czytaj  Zgłoszenie do Małego ZUS plus tylko do 31 stycznia

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT

Przeczytaj: Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Składka wypadkowa w 2022 roku

Wzrost zatrudnienia a składka wypadkowa

Jak już wspomnieliśmy wzrost zatrudnienia osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego może spowodować zmianę stopy procentowej składki wypadkowej. Jeśli w 2021 roku zgłaszałeś do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób to opłacałeś składkę wypadkową w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności na dany okres (tj. 1,67%).

Jednakże, jeśli w 2022 roku, zgłosiłeś do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, musisz indywidualnie ustalić wysokość składki wypadkowej. W takiej sytuacji wysokość składki będzie zależna od wartości przypisanej dla grupy działalności, do której należy Twoja firma.

Ubezpieczenie wypadkowe a grupowe ubezpieczenie na życie

W niektórych branżach wypadki przy pracy zdarzają się częściej niż w innych. Dla przykładu – w branży przemysłowej, górnictwie czy ratownictwie. W przypadku tych działalności, prawo do świadczenia w razie wypadku przy pracy nie jest wystarczającym zabezpieczeniem finansowym. Z tego powodu wielu pracodawców proponuje swoim pracownikom przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie. Powstaje pytanie – Czy ono również zapewnia finansowe wsparcie w razie wypadku w miejscu pracy?

Ubezpieczenie na życie może przewidywać wypłatę odszkodowania, gdy doszło do wypadku przy pracy. Dzięki temu pracownik otrzymuje dodatkowe środki pieniężne.

Warte uwagi: Ulga na zabytki

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Jednorazowe odszkodowanie

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zgłoszenie do Małego ZUS plus tylko do 31 stycznia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *