PIT rodzaje

PIT-6 służy ujawnieniu przewidywanych działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym. Złożenie tej deklaracji jest niezbędne, byś później mógł rozliczyć owe działy. Oblicza się je na podstawie norm szacunkowych z przedstawionej wielkości upraw bądź liczby zwierząt. Formularz PIT-6 nie dotyczy jednak tych przedsiębiorców rolnych, którzy dochód obliczają na podstawie ksiąg podatkowych. W myśl art. 2. ust.1. pkt 1 przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Organizacje pożytku publicznego

PIT-6 – charakterystyka

Jeśli jesteś podatnikiem, który rozlicza się z tytułu dochodów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej to PIT-6 jest właściwą deklaracją, na której powinieneś to wykazać. Druk PIT-6 ma szczególny charakter ponieważ składa się go przed rokiem podatkowym. Większość podatników na złożenie rozliczeń podatkowych ma czas do 30 kwietnia każdego roku. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Osoby rozliczające się w ramach PIT-6 muszą się spieszyć, gdyż termin składania wniosków mija już 20 stycznia. W przypadku gdy rozpoczynasz działalność opierającą się na prowadzeniu działów specjalnej uprawy rolnej, na złożenie tego zeznania masz 7 dni od dnia, w którym zarejestrowałeś firmę. Składanie wniosków może dotyczyć norm szacunkowych następujących wielkości upraw bądź hodowanych zwierząt:

  • uprawy w szklarniach (od metra kwadratowego),
  • uprawy grzybów (od metra kwadratowego),
  • hodowla zwierząt (od sprzedanej sztuki),
  • wylęgarnia drobiu (od sztuki pisklęcia),
  • chów zwierząt laboratoryjnych (od sztuki zwierzęcia).

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Czytaj  PCC — kto i od czego opłaca podatek od czynności cywilnoprawnych?

Biuro247

Czytaj  Opłata reklamowa - kto, jak i ile zapłaci?
jak założyć działalność
PIT-6 – kogo dotyczy?

PIT-6 – jak ustalić dochód?

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą być ustalane na dwa sposoby:

  • na podstawie prowadzonych podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania. Dodatkowo kwotę tę należy powiększyć o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego. Mam na myśli porównanie tej wartości ze stanem na początek roku i pomniejszenie jej o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

  • na podstawie norm szacunkowych

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Jest to określone w kolumnie 3 załącznika nr 2 do ustawy o PIT. W tym wypadku:


1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych – od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian,
2) upraw grzybów i ich grzybni – od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy,
3) wylęgarni drobiu – od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu,
4) zwierząt laboratoryjnych – od 1 sztuki sprzedanych zwierząt – na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych,
5) hodowli ryb akwariowych – od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Jednakże co jeśli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu? W takiej sytuacji dochód z każdego rodzaju uprawy (oprócz szklarni nie ogrzewanych) obliczyć powinieneś przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadziłeś taką uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.

Czytaj  Opłata reklamowa - kto, jak i ile zapłaci?

PIT-6 – zgłoszenie i deklaracja

Po wypełnieniu i złożeniu PIT-6 otrzymasz decyzję odnośnie wysokości zaliczki na podatek z tytułu prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnych. Informacja ta zobowiązuje Cię do wpłacania zaliczki miesięcznie w wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Od sumy tej musisz odjąć kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłaconej w danym miesiącu). Ponadto jesteś dodatkowo zobowiązany do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w czasie do 7 dni o:

  • rozpoczęciu lub zaprzestaniu eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji w ciągu danego roku,
  • rozpoczęciu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego,
  • wystąpieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do zawartej w deklaracji.

Warte uwagi: Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  PCC — kto i od czego opłaca podatek od czynności cywilnoprawnych?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Cło na produkty z Chin — ile wynosi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *