Odsetki od zaległości podatkowych

W Polsce funkcjonuje kilka ważnych rejestrów o zasięgu ogólnokrajowym. Są to między innymi Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Krajowy Rejestr Karny (KRK). Natomiast ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) weszła w życie dnia 1 grudnia 2021 roku. Jakie są zasady jego działania i do czego służy? Kto może do niego trafić? Dowiesz się tego z niniejszego artykułu.

Przeczytaj również: Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Czym jest KRZ?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest ogólnodostępnym, bezpłatnym i jawnym rejestrem. Prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Sprawiedliwości. KRS ujawnia dane dotyczące dłużników niewypłacalnych, dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub dłużników, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Po co stworzono taki rejestr? Jego główne założenia:

 • przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich efektywności,
 • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 • zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem Internetu,
 • zapewnienie transparentności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • zwiększenie stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.

Podstawę jego funkcjonowania określają przepisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Choć stosowna regulacja prawna została uchwalona dosyć dawno, rejestr ten zaczął działać dopiero od początku lipca 2021 roku.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Opłacalność emisji publicznej akcji - Ruch S.A.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – kogo dotyczy?

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnia się informacje o:

 • osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania: restrukturyzacyjne, upadłościowe, zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 • osobach wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego,
 • osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa.
Czytaj  RRSO – jaki ma wpływ na koszt kredytu?

Co widać w powyższym zestawieniu, Krajowy Rejestr Zadłużonych nie zawiera w sobie wszystkich możliwych dłużników, lecz tylko ich konkretną grupę. Osoba, która jest zobowiązana do zapłaty z innego tytułu, niż te, które zostały wymienione w ustawie, nie może zostać wpisana do KRZ. Jest to niezależnie od wysokości jej zobowiązania.

Krajowy Rejestr Zadłużonych
Krajowy Rejestr Zadłużonych

Jakimi informacjami dysponuje Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Zakres informacji, które ujawniane są w Krajowym Rejestrze Zadłużonych różni się w zależności od rodzaju sprawy, w związku z którą dokonano wpisu do Rejestru. Jednakże niezależnie od rodzaju sprawy, zawsze znajdziesz w nim:

 • imię i nazwisko albo firmę/nazwę dłużnika,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę dłużnika, a także jego adres,
 • PESEL albo numer KRS dłużnika, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej, jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer,
 • informacje dotyczące sprawy stanowiącej podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Warte uwagi: Ryczałt od przychodów ewidencyjnych

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *