jak założyć działalność

Koniec roku jest zawsze okresem, kiedy podatnicy muszą wypełnić całą listę obowiązków. Jednym z nich jest spis z natury (zwany też remanentem lub inwentaryzacją). To ostatni wpis w Księdze Rozchodów i Przychodów. Jakie dane powinien zawierać? I jak dokonać jego wyceny? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej jak przygotować spis z natury.

Jak przygotować spis z natury jak założyć działalność

Kiedy przeprowadzić spis z natury?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przeprowadzenie spisu z natury w dniu lub okolicznościach:

 • 1 stycznia
 • końca roku podatkowego,
 • rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
 • zmiany wspólnika,
 • zmiany proporcji ilości udziałów wspólników,
 • likwidacji działalności. 

Co obejmuje inwentaryzacja?

Inwentaryzacja polega sprawdzić rzeczywisty stan ilościowy oraz wartość składników majątku firmy. Na liście inwentaryzacyjnej powinny się znaleźć towary handlowe, ale także półwyroby i materiały potrzebne w produkcji, towary będące w fazie produkcji oraz te już gotowe, odpady oraz braki. Jednakże inwentaryzacja nie obejmuje wyposażenia ani także środków trwałych firmy. Dodatkowo nie podlicza się wartości prawnych i niematerialnych.

Pamiętaj, spis z natury jest ważnym dokumentem. Z tego powodu należy przeprowadzić go z odpowiednią starannością oraz dokładnością. Dopilnuj, aby na końcu spisu z natury podpisały się wszystkie osoby, które go przeprowadziły.

Jakie informacje zawiera remanent?

Każdy przeprowadzony remanent powinien zawierać szereg konkretnych informacji. Jakie to są dokładnie informacje reguluje rozporządzenie w sprawie prowadzenie KPiR w §28. 1. Należą do nich:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwa firmy),
 • data sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w §27,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości innych składników wymienionych w §24 przez ich cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę “Spis zakończono na pozycji …”
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu:
  • księgarń i antykwariatów księgarskich – spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne,
  • działalności kantorowej – spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,
  • działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.
Czytaj  Odwołanie od zamówienia publicznego
Jak przygotować spis z natury jak założyć działalność

Wycena elementów ze spisu natury

W przeciągu nie więcej niż 14 dni trzeba dokonać wyceny wszystkich składników umieszczonych w spisie z natury. Robi się to po określonych cenach dla m. in.:

 • materiałów i towarów handlowe – wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,
 • półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji – wg kosztów wytworzenia,
 • odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową – wg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,
 • produkcji niezakończonej (przy działalności usługowej i budowlanej) – wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.

Przeczytaj o:

Jak zaksięgować przychód na przełomie roku?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Przechowywanie dokumentów w firmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *