jak założyć działalność

Jak przygotować spis z natury?

Koniec roku jest zawsze okresem, kiedy podatnicy muszą wypełnić całą listę obowiązków. Jednym z nich jest spis z natury (zwany też remanentem lub inwentaryzacją). To ostatni wpis w Księdze Rozchodów i Przychodów. Jakie dane powinien zawierać? I jak dokonać jego wyceny? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej jak przygotować spis z natury.

Jak przygotować spis z natury jak założyć działalność

Kiedy przeprowadzić spis z natury?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przeprowadzenie spisu z natury w dniu lub okolicznościach:

 • 1 stycznia
 • końca roku podatkowego,
 • rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
 • zmiany wspólnika,
 • zmiany proporcji ilości udziałów wspólników,
 • likwidacji działalności. 

Co obejmuje inwentaryzacja?

Inwentaryzacja polega sprawdzić rzeczywisty stan ilościowy oraz wartość składników majątku firmy. Na liście inwentaryzacyjnej powinny się znaleźć towary handlowe, ale także półwyroby i materiały potrzebne w produkcji, towary będące w fazie produkcji oraz te już gotowe, odpady oraz braki. Jednakże inwentaryzacja nie obejmuje wyposażenia ani także środków trwałych firmy. Dodatkowo nie podlicza się wartości prawnych i niematerialnych.

Pamiętaj, spis z natury jest ważnym dokumentem. Z tego powodu należy przeprowadzić go z odpowiednią starannością oraz dokładnością. Dopilnuj, aby na końcu spisu z natury podpisały się wszystkie osoby, które go przeprowadziły.

Jakie informacje zawiera remanent?

Każdy przeprowadzony remanent powinien zawierać szereg konkretnych informacji. Jakie to są dokładnie informacje reguluje rozporządzenie w sprawie prowadzenie KPiR w §28. 1. Należą do nich:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwa firmy),
 • data sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w §27,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości innych składników wymienionych w §24 przez ich cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę “Spis zakończono na pozycji …”
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu:
  • księgarń i antykwariatów księgarskich – spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne,
  • działalności kantorowej – spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,
  • działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.
Czytaj  Jak chronić prawa autorskie w Internecie?
Jak przygotować spis z natury jak założyć działalność

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Wycena elementów ze spisu natury

W przeciągu nie więcej niż 14 dni trzeba dokonać wyceny wszystkich składników umieszczonych w spisie z natury. Robi się to po określonych cenach dla m. in.:

 • materiałów i towarów handlowe – wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,
 • półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji – wg kosztów wytworzenia,
 • odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową – wg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,
 • produkcji niezakończonej (przy działalności usługowej i budowlanej) – wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.

Przeczytaj o:

Jak zaksięgować przychód na przełomie roku?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co to jest system e-TOLL?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *