Jakie wyróżniamy progi w zamówieniach publicznych ?

Jakie wyróżniamy progi w zamówieniach publicznych ? Zamówienia publiczne regulują przepisy prawa, które określają różne progi wartości zamówień. Te progi decydują o tym, jakie procedury i zasady stosujemy w procesie zamawiania.

Próg stosowania Prawa zamówień publicznych (PZP) wynosi 130 000 zł netto. Oznacza to, że zamówienia i konkursy o wartości równej lub przekraczającej tę kwotę muszą być przeprowadzane zgodnie z przepisami PZP. W przypadku zamówień poniżej tego progu, podmioty zamawiające muszą przestrzegać innych regulacji, takich jak ustawy dotyczące dyscypliny finansów publicznych i finansów publicznych.

Jakie wyróżniamy progi w zamówieniach publicznych ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Do czego służy lejek sprzedażowy ?
w środku

Gdy zamówienie ma wartość niższą niż 130 000 zł netto, instytucje działają według swoich własnych wewnętrznych regulaminów. Wzór takiego regulaminu jest dostępny na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Jakie wyróżniamy progi w zamówieniach publicznych ? Istnieją także tzw. progi unijne, które wpływają na procedury zamówień publicznych. Zamówienia o wartości powyżej tych progów podlegają bardziej rygorystycznym wymogom. Progi te różnią się w zależności od rodzaju zamówienia, na przykład dla robót budowlanych, dostaw i usług oraz usług społecznych. Wartość tych progów wyrażamy w euro Tę informacje podaje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych spotkamy na różnych platformach w zależności od wartości zamówienia. Zamówienia powyżej progów unijnych urzędnicy ogłaszają w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także na stronie internetowej prowadzącego postępowanie. Natomiast zamówienia poniżej progów unijnych zwyczajowo ogłaszamy w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz spotkamy je też innych miejscach.

Czytaj też: Czym są zamówienia publiczne

Zamówienie ale w jakim trybie ?

Tryby zamówień publicznych różnią się w zależności od wartości zamówienia. Dla zamówień powyżej progów unijnych stosuje się różne tryby, takie jak przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki.

Czytaj  Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Dla zamówień poniżej progów unijnych również istnieją różne tryby, w tym tryb podstawowy, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki. Każdy tryb ma swoje specyficzne zasady i procedury, których przestrzegać jako zamawiający

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zawieszenie działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *