Polski nauczyciel w Niemczech i Danii

Polski nauczyciel w Niemczech i Danii Polski nauczyciel, który chce pracować w Niemczech, musi spełnić określone warunki. Zawód nauczyciela w Niemczech nazywa się “Lehrer”. Proces uzyskania prawa do nauczania różni się w zależności od kraju związkowego, ale obowiązują przepisy unijne dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą.

Nauczyciele mogą uzyskać dodatkowe informacje od specjalnych punktów konsultacyjnych programu “Integration durch Qualifizierung” (IQ) dostępnych w każdym kraju związkowym Niemiec.

W niektórych krajach nauczyciele są urzędnikami, co oznacza, że ​​muszą przestrzegać przepisów dotyczących kariery zawodowej urzędnika w danym kraju.

W Niemczech nauczyciele często zdobywają wykształcenie na dwóch kierunkach, które obejmują studia i praktykę przygotowawczą.

Warto zaznaczyć, że niektórzy nauczyciele mogą pracować w szkołach prywatnych lub państwowych na podstawie umów na czas określony, nawet jeśli nie uzyskali jeszcze uznania swoich kwalifikacji zawodowych.

Procedura uzyskania uznania kwalifikacji nauczyciela w Niemczech wymaga od nauczyciela:

  1. Znalezienia odpowiedniego organu odpowiedzialnego za uznanie zawodu nauczyciela w miejscu zamieszkania lub pracy w Niemczech.
  2. Zapoznania się z wymaganiami i informacjami udostępnionymi przez ten organ.
  3. Przygotowania i złożenia niezbędnych dokumentów, takich jak dokumenty tożsamości, dyplom, świadectwa doświadczenia zawodowego i inne, wraz z niemieckim tłumaczeniem.

Kwalifikacje nauczyciela porównujemy z niemieckimi wymaganiami, a w zależności od wyniku musimy zdać egzamin adaptacyjny w celu wyrównania ewentualnych braków.

Warto również zauważyć, że znajomość języka niemieckiego jest ważna, a poziom B1 jest wystarczający do startu, ale nauczyciele zazwyczaj muszą osiągnąć poziom C1, czyli zaawansowany, podczas swojej pracy.

Ostatecznie, procedura uzyskania uznania kwalifikacji zawodowych nauczyciela jest zazwyczaj płatna, a opłaty różnią się w zależności od kraju związkowego w Niemczech.

Polski nauczyciel w Niemczech i Danii

Przeczytaj o: Jakie są metody rozliczania podatku VAT?

Polski nauczyciel w Niemczech i Danii

Wymagania w Danii ?

W Danii, odpowiednikiem polskiego nauczyciela w szkołach podstawowych oraz w pierwszym stopniu szkół średnich jest “Lærer i folkeskolen/folkeskolelærer”. Natomiast w szkołach średnich drugiego stopnia (upper secondary school) – “Lærer i de gymnasiale uddannelser”. Wszystkie te zawody są uregulowane w duńskim prawie. Zawarte w osobnych aktach prawnych, a odpowiedzialność za ich uznawanie spoczywa na Danish Agency for Higher Education.

Czytaj  Krajowy Rejestr Zadłużonych

Procedura uzyskania uznania dla polskiego nauczyciela polega na wypełnieniu formularza, który należy wydrukować i przesłać pocztą. Wraz z formularzem należy dołączyć następujące dokumenty:

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak obcokrajowiec może założyć działalność w Polsce?
  1. Kopia paszportu lub dowodu osobistego.
  2. Certyfikaty i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe jako nauczyciel.
  3. Dokładny zapis przedmiotów studiów, z podziałem na godziny oraz odróżnieniem przedmiotów teoretycznych i praktycznych.
  4. Świadectwa pracy, które potwierdzają rodzaj i okres wykonywanej pracy zawodowej.
  5. Informacje kontaktowe nauczyciela z Polski lub osoby, która działa w jego imieniu.
  6. Informacje dotyczące ewentualnej zmiany nazwiska, jeśli taka miała miejsce.

Kopie przesyłanych dokumentów muszą zostać poświadczone jako zgodne z oryginałami. Robią to instytucje, które wydały oryginały dokumentów, konsulaty lub ambasada. Danii lub Polski, duńskie centrum poszukiwania pracy lub instytucję duńskiego samorządu lokalnego.

Dokumenty potwierdzające historię studiów, certyfikaty i dyplomy muszą być przetłumaczone na język duński lub angielski przez tłumacza przysięgłego.

Proces uznawania kwalifikacji może trwać do trzech miesięcy, a w szczególnych przypadkach czas odpowiedzi może zostać przedłużony o jeden miesiąc. Duńska instytucja może wydać decyzję pozytywną, negatywną. Może także zaproponować nauczycielowi z Polski odbycie okresu przystosowawczego do pracy w Danii lub zdanie dodatkowego testu dotyczącego kwalifikacji zawodowych.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Krajowy Rejestr Zadłużonych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *