Krajowy Rejestr Zadłużonych

W Polsce funkcjonuje kilka ważnych rejestrów o zasięgu ogólnokrajowym. Są to między innymi Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Krajowy Rejestr Karny (KRK). Natomiast ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) weszła w życie dnia 1 grudnia 2021 roku. Jakie są zasady jego działania i do czego służy? Kto może do niego trafić? Dowiesz się tego zCzytaj więcej ⟶