Spółki

Zarówno spółka kapitałowa, jak i spółka osobowa tworzy się w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej to jedna z podstawowych decyzji podejmowanych przy zakładaniu własnej firmy. Spółka to rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby połączyć siły i prowadzić biznes wspólnie. Podstawę prawną ich tworzenia i funkcjonowania stanowi Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 roku oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. Ponadto, z punktu widzenia podstawy ekonomicznej utworzenia spółki, podzielić je można na spółki: osobowe (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie) oraz kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne). Za wyjątkiem spółki cywilnej (ujętej w przepisach kodeksu cywilnego) wszystkie rodzaje spółek w Polsce działają na podstawie przepisów zawartych w kodeksie spółek handlowych. Mimo że działalności obu rodzajów spółek reguluje ta sama ustawa, to różnią się specyfiką swojego funkcjonowania. Jednakże dziś skupimy się na zaznaczeniu różnic w działalności spółek kapitałowych i osobowych.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Tarcza antyinflacyjna 1.0 – przedłużenie

Spółka osobowa

Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Co to w praktyce oznacza? Mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
Podstawę istnienia i działalności spółek osobowych stanowią wspólnicy. Ponadto ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko za zgodą pozostałych wspólników. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków na inną osobę za zobowiązania dotychczasowego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie dotychczasowy i nowy wspólnik. Dodatkowo wspólnicy, ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki – odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy spółka stała się niewypłacalna. W spółkach osobowych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy a nie sama spółka. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest udział w zysku wspólnika spółki osobowej.

Czytaj  Pracownik młodociany – warto wiedzieć
Spółki
Spółka kapitałowa a spółka osobowa

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co to jest monit i kiedy można go otrzymać?

Spółka kapitałowa

W odróżnieniu od spółek osobowych spółki kapitałowe mają osobowość prawną i opierają swoją działalność nie na wspólnikach, a na kapitale. Oznacza to, że ich skład osobowy jest zmienny, a cechy osobiste poszczególnych wspólników dla działalności spółki są bez znaczenia. Ponadto wspólnicy prowadzą sprawy spółki pośrednio, poprzez wybrane organy i ponoszą odpowiedzialność majątkową tylko do wysokości objętych udziałów lub akcji.
Dodatkowo, z chwilą zawiązania spółki kapitałowej powstaje spółka w organizacji, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Spółka w organizacji z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskuje osobowość prawną i staje się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. W spółkach kapitałowych zarówno spółka jak i wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego. Jednakże przedmiotem opodatkowania jest zysk spółki kapitałowej oraz dywidenda wypłacona jej wspólnikom lub akcjonariuszom. 

Różnice między spółkami

Spółka osobowaSpółka kapitałowa
Brak osobowości prawnejIstnieje osobowość prawna
Osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółkiBrak osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki
Prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji wspólnikówSprawy spółki prowadzą jej organy
Wkładami wspólników może być ich praca i usługi świadczone na rzecz spółkiWkład niepieniężny musi posiadać tzw. zdolność aportową
Brak wymogów kapitałowychKonieczne jest wniesienie określonego kapitału zakładowego
Spółkę osobą mogą założyć co najmniej dwa podmiotySpółka kapitałowa może zostać założona jako jednoosobowa
Względnie stały skład wspólnikówElastyczna możliwość nabywania udziałów i akcji

Warte uwagi: Przymusowe umorzenie udziałów

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Czytaj  Jakie informacje znajdują się na fakturze?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pracownik młodociany – warto wiedzieć

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Upały a obowiązki pracodawcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *