danina solidarnościowa

Wydatki poniesione na nabycie wyposażenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich oddania do używania. Jednakże, co w sytuacji, gdy wyposażeniem naszej firmy jest majątek, który nabyliśmy wcześniej na użytek prywatny? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Działalność gospodarza na emeryturze

Wyposażenie – wyjaśnienie

Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, nie zalicza się ich do środków trwałych. Dlatego tak ważne jest właściwe rozróżnianie pojęć. Jednakże dlaczego nie są one środkiem trwałym? Niezaliczanie składników majątku do środków trwałych następuje ze względu na przewidywany okres jego używania. Jeśli majątek nabyty dla celów prowadzonej firmy wykorzystywany jest krócej niż rok, nie spełnia warunku uznania go za środek trwały. Z tego powodu powinien zostać zaliczony do wyposażenia.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest?

Majątek prywatny – wyposażenie czy środek trwały?

Jeśli zdecydujesz się zaliczyć majątek prywatny do kosztów firmy musisz podjąć decyzję o uznaniu go za środek trwały. Środek niskowartościowy, biorąc pod uwagę założenie, że wartość początkowa nie przekroczy 3500 zł netto. Wtedy masz możliwość zastosowania tak zwanej jednorazowej amortyzacji w miesiącu przekazania go do używania lub w miesiącu następnym. Oczywiście możliwe jest również zastosowanie amortyzacji przez dłuższy okres (np. uwzględniając liniową metodę amortyzacji).

Jednakże nie ma możliwości zaliczenia składnika majątku do wyposażenia. Dlaczego? Wynika to z faktu, że zakup nie stanowił czynności bezpośrednio związanej z prowadzonym przedsiębiorstwem. Przypominamy, że środek trwały to taki składnik majątku prywatnego, który stanowi Twoją własność lub współwłasność. Musi być on kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Ponadto jego przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok oraz z założenia ma być wykorzystywany do celów działalności gospodarczej.

Czytaj  Urlop – zmiany w Kodeksie Pracy
Majątek prywatny
Majątek prywatny w działalności

Majątek prywatny – wycena

Wartość początkową wprowadzanego środka trwałego z majątku prywatnego ustala się w kilku formach:

  • jeżeli posiadasz dokument nabycia, z którego wynika zapłacona sprzedającemu cena,
  • odpowiednio możliwa jest wycena wartości początkowej wprowadzanych środków trwałych, nabytych uprzednio w drodze darowizny lub wytworzonych przez podatnika,
  • jeżeli nie posiadasz dokumentu nabycia przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, powinieneś wycenić wartość początkową tych środków, uwzględniając cenę rynkową środka trwałego tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Jednakże jeśli sam wytworzyłeś dany środek trwały – wartość początkową określa się z udziałem biegłego,
  • jeśli nie posiadasz dokumentu nabycia środka trwałego w trakcie prowadzenia działalności – uznać należy, że zakupu nie można wyceniać w wartości dowolnej. Wtedy nie możesz zaksięgować go w kosztach. Jednakże masz prawo rozliczać w kosztach wydatki eksploatacyjne związane z tym składnikiem majątku.

Warte uwagi: Spółka kapitałowa a spółka osobowa

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pensja a koszty pracodawcy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kasa fiskalna w e-commerce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *