Wakacje kredytowe

Analiza PEST-czym jest?

Analiza PEST-czym jest? PEST jest akronimem angielskich słów: political-polityczny, ekonomical – ekonomiczny, social-społeczny, technological – technologiczny. Przetłumaczone słowa są obszarami, które stanowią źródła czynników ich analizy. Analiza PEST-czym jest? – jest metodą badań makro-otoczenia organizacji. Pozwala prognozować zmiany w wymienionych obszarach. Po drugie pozwala ustalić wpływ tych czynników na funkcjonowanie organizacji. Rzecz jasna, że otoczenie jest bardziej złożone i wówczas na organizację oddziałują jeszcze inne sfery. Może to być sfera ekologiczna -e cological, prawna – legal bądź branżowa-industrial. Znów, jak wyżej, mamy do czynienia z akronimem

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Plusy i minusy działalności gospodarczej

PESTELI – To także metoda badania makrootoczenia.

Wróćmy jednak do czynników tych źródeł. Czynniki polityczne /zwane też polityczno-prawne/ to zespół uwarunkowań przepisów prawa. One regulują prowadzoną działalność. Wśród tych czynników wyróżnić można stabilność państwa, polityka podatkowa, prawo pracy, integracja z UE i inne. Czynniki ekonomiczne natomiast odnoszą się do gospodarki, jej rozwojem i poziomem. Jest to między innymi inflacja, bezrobocie, poziom PKB, ceny energii, poziom eksportu i importu, wreszcie wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Obszar społeczny odnosi się do kultury, demografii, wartości i tradycji. Czynnikami będą tu integralność kulturowa, dochody, poziom wykształcenia, struktura wieku i płci, wyznanie czy też śmiertelność.

Czynniki technologiczne to w szczególności badania i rozwój, poziom nakładów państwa na technologię, informatyzacja i komputeryzacja organizacji.

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Jak radzić sobie z trudnymi klientami?

Analiza PEST-czym jest? – Etapy

1/ Na wstępie należy wyszczególnić czynniki: polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, które oddziaływają na organizację na danym obszarze.

Czytaj  Koszty firmowe – co można do nich zaliczyć?

2/ Następnie ustala się ich siłę wpływu obecnie. Bada się, które będą silnie wpływać na przedsiębiorstwo w przyszłości. 3/ Na koniec dokonuje się ustalenia zależności między organizacją a makrootoczeniem. Wyciąga wnioski z badań. Specyficzną odmianą PEST jest militarna analiza PMESII. Używa jej NATO do diagnozy otoczenia sytuacji kryzysowej.

Analizuje się potencjalnych przeciwników, neutralne i przyjazne podmioty otoczenia. Wykorzystuje się informacje o danym kraju. Wiedza ta umożliwia poznać obszary: polityczny, militarny, ekonomiczny, społeczny, informacji i infrastruktury, czyli PMESII.

Metody scenariuszowe

Instrumentem zarządzania strategicznego są metody scenariuszowe. Stosuje się je do badań zmian nieciągłych. Zmiana nieciągła to przeskok między przyszłością a teraźniejszością oraz między teraźniejszością a przyszłością. Ta metoda umożliwia diagnozę przyszłego stanu otoczenia organizacji, w jakim się może znaleźć. Można tworzyć kilka scenariuszy. W ten sposób jesteśmy przygotowani na różne transformacje tendencji. Krótko mówiąc, gdyby jeden ze scenariuszy okazał się mylny, sięgamy po drugi. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko podczas podejmowania decyzji, lepsze jest przystosowanie do zmian.

Metody scenariuszowe zmuszają do przewidywania różnego rodzaju zjawisk. Ich analiza daje obraz wpływu tych zjawisk na przedsiębiorstwo. Wyróżnia się cztery rodzaje metod scenariuszowych:

1/ Scenariusze możliwych zdarzeń – przewidują ewentualne przyszłe wydarzenia. Ustalają ich rozwój i relacje z firmą.

2/ Scenariusze symultacyjne – służą do wartościowania podjętych decyzji strategicznych w firmie. Decyzje te były odpowiedzią na zmiany płynące z otoczenia.

3/ Scenariusze procesów w otoczeniu – skupiają się na procesach zachodzących w przedsiębiorstwie, silnie powiązanych z firmą. Bez wątpienia warunkują jej istnienie w przyszłości.

4/ Scenariusze stanów otoczenia – metoda najpopularniejsza i łatwa do przeprowadzenia. Opiera się na informacjach ludzi, którzy ją tworzą. Krótko mówiąc, metoda ta, to analiza sytuacji kryzysowej. Według niej można prognozować kierunki rozwoju i przyszłość tych sytuacji.

Czytaj  Na co zwrócić uwagę podpisując umowę leasingową?

Analiza PEST-czym jest? – Wnioski

Należy podkreślić, że analiza strategiczna makrootoczenia świetnie odzwierciedla otoczenie. To otoczenie, w którym istnieje i z którym musi się mierzyć.

Metoda PEST lub scenariuszowa pozwala uporządkować czynniki obszaru. Dostrzec szanse oraz zagrożenia płynące z otoczenia dalszego. Daje obraz obszarów sprzyjających funkcjonowaniu organizacji.

Dzięki tym walorom metody te stosują takie podmioty, jak NATO. Celem jest przecież kompleksowe poznanie otoczenia sytuacji kryzysowej, jej szans, zagrożeń, procesów czy ograniczeń.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak radzić sobie z trudnymi klientami?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Księgowanie zakupów na rzecz firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *