Co może przejąć urząd skarbowy na spłatę zaległego podatku? – Jednym z wielu zobowiązań jakim musi sprostać przedsiębiorca. Są zobowiązania publicznoprawne czyli zapłata podatków oraz obowiązkowych składek ZUS. Wielu przedsiębiorców niestety nie radzi sobie ze spłatą tych zobowiązań w terminie. W takiej sytuacji jedynym wyjściem dla przedsiębiorcy może być złożenie wniosku o rozłożenie zaległości w na raty Wnioski takie rozpatrują naczelnicy urzędów skarbowych. Z informacji KAS wynika, że od początku epidemii Covid-19, urzędnicy wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 6,7 mld zł. O tym jak złożyć wniosek o rozłożenie podatku na raty powiemy w innym naszym artykule

Warto wiedzieć, że urząd skarbowy ma prawo do przejęcia określonych rzeczy należących do podatnika, który nie opłacił podatku i tym samym ma zaległość finansową. W

Jakie uprawnienia ma poborca podatkowy ?

Poborca podatkowy jest inaczej nazywany komornikiem skarbowym. Jego zadaniem jest ściganie dłużników, którzy nie uregulują w terminie zobowiązań podatkowych. Poborca ma obowiązek ściągnąć taką należność. Najprościej jest sięgnąć po gotówkę, więc może zająć nasze wynagrodzenie, ale uwaga tylko jeśli jest ono wyższe niż pensja minimalna. Ma też prawo zająć nasz zwrot z podatku dochodowego. Kolejno sięga po nieruchomości. Następnie może złożyć nam wizytę w domu i zająć nasze ruchomości. Co ważne nowelizacje ustaw: o KAS oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przewidują nowe uprawnienia dla służby celno-skarbowej. Mówimy o tymczasowym zajęciu ruchomości dłużnika posiadającego zaległości. Funkcjonariusze, będą mogli zatrzymać jego ruchomości przez okres 96 godzin.. Będzie to możliwe w przypadku, gdy kwota zaległości przekracza 10.000 zł. Kwota ta nie obejmuje odsetek, czy kosztów upomnienia. Urząd skarbowy będzie musiał zweryfikować istnienie i wysokość zadłużenia. Jeżeli zatwierdzi tymczasowe zajęcie ruchomości, stanie się ono zajęciem egzekucyjnym tych ruchomości.

Czytaj  Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca

Przeczytaj o: Czym się różnią odsetki podatkowe od ustawowych ?

Co może przejąć urząd skarbowy na spłatę zaległego podatku jak założyć działalność

Co może przejąć urząd skarbowy na spłatę zaległego podatku?

Podatnik opowiada całym swoim majątkiem w kwestii podatków, które wynikają z jego zobowiązań. Tym samym, urząd skarbowy może zająć na spłatę:

W przypadku, gdy podatnik pozostaje w związku małżeńskim,. – To urząd wyegzekwuje nieopłacone podatki zarówno z majątku prywatnego, jak i ze wspólnego, który dzieli z małżonkiem. Za majątek wspólny uznaje się rzeczy majątkowe, które zostały nabyte przez jednego lub obu małżonków w czasie trwania związku małżeńskiego. Jednakże, jeśli podatnik posiada zaległości, które powstały przez zawarciem małżeństwa, to na pokrycie kosztów nie zajmuje się rzeczy składających się na wspólny majątek. Niestety, za cudze niespłacone długi skarbowe odpowiadają także dzieci dłużnika. – Nawet jeśli są adoptowane. za zaległości dłużnika może także odpowiadać matka czy ojciec.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Skala podatkowa

Istnieje katalog rzeczy majątkowych, które nie podlegają egzekucji. A zatem nie można zająć podstawowych przedmiotów urządzenia domowego, przedmiotów potrzebnych do nauki (dla zarówno dłużnika, małżonka, dzieci). Zalicza się do nich również przedmioty, które służą do wykonywania własnej pracy (w wyjątkiem środków transportu). Oprócz tego, egzekucji nie podlegają alimenty, dodatki rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z pomocy społecznej.

Co może przejąć urząd skarbowy na spłatę zaległego podatku jak założyć działalność

Jakie środki egzekucyjne ma urząd skarbowy?

Jeśli chodzi o „odzyskanie” pieniędzy, urząd skarbowy ma do tego wiele narzędzi i możliwości. Może zająć wspomniane już rachunki barowe, otrzymywaną wypłatę, emeryturę, wierzytelności wynikające z dostaw lub usług, rzeczy ruchome, nieruchomości i udziały w spółce z o. o. Zasada zajmowania mienia przez urząd skarbowy polega na tym, aby zastosowano najłagodniejszy środek egzekucyjny.

Czytaj  Kto nie może odliczać kosztów prowadzenia działalności?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kto nie może odliczać kosztów prowadzenia działalności?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  PIT-39 – kogo dotyczy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *