Czym jest pusta faktura ?

Czym jest pusta faktura ? – Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym artykule. Warto przeczytać ten artykuł. za takie faktury grożą naprawdę wysokie kary. O pustej fakturze mówimy gdy nie odzwierciedla ona stanu faktycznego. Innymi słowy jako podatnik wykażesz wykonanie usługi, która nigdy nie miała miejsca.

Czym jest pusta faktura ? - sprawdź

Co mówi prawo

Art. 62. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.
§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.
§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–4 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W tym miejscu zachęcam Cię przede wszystkim do przeczytania innego naszego artykułu. – Czym jest mafia nadgodzinowa?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak ewidencjonować sprzedaż przy zwolnieniu z kasy fiskalnej?
Czytaj  Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Czym jest pusta faktura ? - sprawdź

Czym jest pusta faktura ? –

Faktury wystawiane 30 dni przed terminem

Czasem zdarza się, że firmy wystawiają faktury 30 dni przed terminem. Jeśli w ciągu tych 30 dni nie dojdzie do wykonania usługi podatek VAT z takiej faktury nie podlega rozliczeniu w deklaracji.

Podkreślmy jeszcze raz, że wystawienie pustych faktur podlega karze nie tylko grzywny ale także pozbawienia wolności. Wszystko zależy od kwot na fakturach. Dla faktur na kwotę do 200 tys złotych grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli faktura opiewa na 5 milionów grozi nam już 15 lat pozbawienia wolności

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co to jest samofakturowanie i kiedy z niego skorzystać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *