Globalizacja świata oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że coraz więcej polskich przedsiębiorców korzysta z usług zagranicznych dostawców. Jak rozliczyć import usług nievatowców? Czy podatnicy zwolnieni z VAT muszą zastosować inne zasady rozliczania, jeśli importują usługi? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Metoda kasowa — jak rozliczyć podatek VAT?

Jak rozliczyć import usług nievatowców Jak założyć działalność

Czym jest import usług?

Za import usług traktuje się zakup od zagranicznego kontrahenta, który nie prowadzi działalności, ani także nie mieszka w Polsce. Tutaj przyjmuje się także, że nabywca mieszka oraz prowadzi działalność na terytorium Polski. Aby uznać coś za import usług, muszą zostać spełnione oba wymienione wyżej warunki. W przypadku, gdy zagraniczny kontrahent prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, oznacza to, że podlega rejestracji i nie można powiedzieć tutaj o imporcie usług.

Jak rozliczyć import usług nievatowców? – Import usług a opodatkowanie

Ustawa o VAT mówi, że importem usług jest świadczenie usług z tytułu wykonania, gdzie podatnikiem jest usługobiorca, czyli nabywca usługi. Nabywca importującej usługi ma obowiązek, aby go opodatkować. A zatem, jeśli dokona się zakupu od zagranicznego kontrahenta, należy naliczyć podatek VAT od wartości dokonanej transakcji, a następnie opłacić go w urzędzie skarbowym. Jeżeli wystawiono fakturę w innej walucie niż polski złoty, trzeba ją przeliczyć na polska walutę. Trzeba tutaj zastosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienia faktury lub powstania obowiązku podatkowego. Przeliczenie należy wykonać na pierwszej operacji, która miała miejsce.

Dla wyjaśnienia: Obowiązek podatkowy podczas importu usług powstaje w dniu wykonania usługi bądź w dniu zapłaty całości lub części należności. Usługi ciągłe, dla których ustalono termin zapłaty traktuje się jako wykonaną w danej części wraz z upływem czasu, dla którego określono płatność.

Jak rozliczyć import usług nievatowców Jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Czytaj  Jak rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak zmienić księgową?

Nievatowiec a podatek VAT

Pomimo zwolnienia z VAT, nievatowiec musi opodatkować transakcję importu usług. W tym wypadku nie ma to znaczenia, czy posiada się zwolnienie z VAT, czy też nie. Taka czynność jest opodatkowana. Z kolei opłacony przez nievatowca podatek VAT z tytułu importu usług można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy każdy musi płacić podatek VAT ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *