Grupa VAT

KPiR czyli Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją wszystkich osiąganych przychodów jak i ponoszonych kosztów w celu uzyskania przychodu. Pozwala ona, aby rozliczyć się z urzędem skarbowym w kwestii podatku. Ten rodzaj rozliczania nie jest przeznaczony dla wszystkich. Z KPiR mogą korzystać przedsiębiorcy jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek partnerskich oraz spółek jawnych. Jak wygląda budowa KPiR? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Czy fakturę można anulować?

Jak wygląda budowa KPiR Jak założyć działalność

Co ujmuje się w KPiR?

Księga Przychodów i Rozchodów jest najprostszą formą rozliczania przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym. Do KPiR wpisywane są:

 • przychody,
 • zakup towarów handlowych oraz podstawowych materiałów,
 • poniesione wydatki, które mają związek z prowadzoną działalnością,
 • koszty prac badawczo-rozwojowych.

Z kolei do KPiR nie wpisuje się:

 • zaliczek na poczet sprzedaży towarów lub usług (wynika to z faktu, że nie jest to jeszcze przychód ani także koszt jego uzyskania),
 • obrót opakowaniami zwrotnymi,
 • koszty inwestycji w czasie jej realizowania,
 • jednorazowej pomocy w postaci środków finansowych, np. dotacje.

Jak wygląda założenie KPiR?

Założenie KPiR polega na zastosowaniu się do zasad przyjętych w sporządzeniu w sprawie prowadzenia jej. A zatem trzeba:

 • założyć KPiR w dniu 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W przeciągu 20 dni od zaistnienia tej sytuacji, należy powiadomić o tym odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego.
 • w przypadku spółek (cywilnej, partnerskiej, jawnej) prowadzi się KPiR, jednakże każdy ze wspólników musi zgłosić prowadzenie takiego rodzaju ewidencji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.
Jak wygląda budowa KPiR Jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie dokumenty mogą być uznane za fakturę?

Jak wygląda budowa KPiR?

Księgę Przychodów i Rozchodów można prowadzić w formie tradycyjnej lub elektronicznej. 

Czytaj  Jak wygląda i ile kosztuje sprowadzenie auta z zagranicy?

W przypadku formy tradycyjnej, czyli papierowej, która podzielona jest na tematyczne kolumny, trzeba wpisywać tam wartości, a dokładniej:

 • kolumna 1 – liczba porządkowa kolejnego wpisy do księgi,
 • kolumna 2 – data poniesionego wydatku lub uzyskanego przychodu,
 • oraz kolumna 3 – numer faktury lub innego dowodu zakupu,
 • kolumna 4 i 5 – dane kontrahentów,
 • oraz kolumna 6 – rodzaj transakcji,
 • kolumna 7 – wartość sprzedaży towarów lub usług,
 • kolumna 8 – przychody, które zostały uzyskane spoza sprzedaży towarów lub usług,
 • oraz kolumna 10 – zakup materiałów potrzebnych do produkcji swoich wyrobów oraz zakup towarów handlowych,
 • kolumna 11 – koszty na zakup z kolumny 10
 • kolumna 12 – informacje o wynagrodzeniach pracowników,
 • oraz kolumna 13 – pozostałe koszty,
 • kolumna 14 – suma kosztów z kolumny 12 i 13,
 • kolumna 15 – należy zostawić pustą,
 • oraz kolumna 16 – koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową
 • kolumna 17 – miejsce, w którym można wpisać swoje uwagi.

W przypadku formy elektronicznej, KPiR wygląda tak samo, tyle, że prowadzi się ją w formie elektronicznej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Fundusz Pracy — kto, kiedy i na co opłaca?

[reblex id=’138′

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *