Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Dziedziczenie a zarządca sukcesyjny – zanim zajmiemy się tym zagadnieniem powiedzmy czym jest dziedziczenie.

Czym jest dziedziczenie ?

Przepisów regulujących kwestie dziedziczenia powinniśmy szukać w kodeksie cywilnym. Najogólniej mówiąc dziedziczeni to objęcie praw i obowiązków, przez spadkobierców. Wcześniej ich podmiotem był spadkodawca. Przepisy kodeksu cywilnego podają że dziedziczenie w pierwszej kolejności dotyczy:

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak zamknąć rok prowadząc KPiR?

§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W drugiej kolejności prawa i obwiązki spadkodawcy przechodzą na:

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Przeczytaj także: Po co powołujemy zarządcę sukcesyjnego

Czytaj  Zgłoszenie oferty organizacji stażu

Dziedziczenie a zarządca sukcesyjny

Jedynym zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu załatwienia formalności spadkowych przez spadkobierców. Przede wszystkim, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy. Co ważne zarządca sukcesyjny jest jedynie instytucją tymczasową. Co więcej zarządca nie staje się sukcesorem przedsiębiorcy. Zasady dziedziczenia zachowują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące spadkobrania. Jeśli więc przedsiębiorca nie sporządził ważnego testamentu, wówczas dziedziczą po nim spadkobiercy ustawowi.

Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku jest osoba, która nabyła prawo do firmy w spadku na skutek powołania do spadku, czyli spadkobierca ustawowy lub testamentowy przedsiębiorcy. Według ustawy właścicielem przedsiębiorstwa w spadku jest następca prawny, czyli osoba, których prawa do spadku potwierdzamy w prawomocnym postanowieniu. Mówimy o stwierdzeniu nabycia spadku, w zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia albo w europejskim poświadczeniu spadkowym.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Własna firma – dotacje z Unii Europejskiej

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak zamknąć rok prowadząc KPiR?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *