jak założyć działalność

System E-Składka funkcjonuje od 1 stycznia 2018 roku. Jest to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców. Korzystanie z niej znacząco ułatwia rozliczanie się ze składek ZUS i zabiera mniej czasu. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Czym jest, dla kogo i jak działa e-Składka ZUS.

Przeczytaj o: Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Czym jest dla kogo i jak działa e-Składka ZUS jak założyć działalność

Czym jest, dla kogo i jak działa e-Składka ZUS? – Dla kogo?

Właściwie z e-Składki może skorzystać każdy podatnik, którego obowiązkiem jest opłacanie składek do ZUS. Obecnie jest to obowiązek i w ten sposób należy płacić składki.

Na czym polega e-Składka?

E-Składka pozwala na opłacenie wszystkich składek przy pomocy jednego przelewu, czyli nie trzeba wysyłać już trzech lub czterech przelewów, osobno opłacając składki. A zatem jednorazowym przelewem opłaca się składki na:

  • ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Pracy,
  • oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Krótko mówiąc e-Składka jest bardzo dużym udogodnieniem oraz uproszcza czynności, jakie do tej pory trzeba było wykonać, czyli wykonując opłaty w sposób tradycyjny. Wysłany przez podatnika przelew, wpłynie na nadany przez ZUS indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Podatnik, aby uzyskać swój numer NRS może:

  • sprawdzić swój numer rachunku składkowego w wyszukiwarce na stronie internetowej www.eskladka.pl
  • telefonując do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00),
  • odwiedzić ZUS i poprosić o podanie wskazanej informacji.
Czym jest dla kogo i jak działa e-Składka ZUS jak założyć działalność

Jakie korzyści wynikają z korzystania z e-Składki?

Podatnik, w przelewie wysyłanym do ZUS nie musi podawać za jaki okres opłaca składki oraz jakie. Oznacza to że wysyła pełną sumę pieniędzy bez wymieniania składek i ich kwot. Powoduje to duże uproszczenie oraz pozwala zaoszczędzić czas. ZUS podzieli proporcjonalnie otrzymane pieniądze na wszystkie ubezpieczenia oraz fundusze. Zrobi to na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej. W przypadku posiadania zaległości, wpłata będzie regulowała najstarsze zadłużenie, po to by nie rosły odsetki za opóźnienie w dokonaniu opłacenia. Co jest kolejnym dużym atutem e-Składki.

Czytaj  Aktywa — czym są oraz ich rodzaje

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład — jaka będzie wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *