Zarządca sukcesyjny

W innym naszym artykule, można przeczytać o zasadach dziedziczenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Teraz dowiesz się kim jest i po co powołujemy zarządcę sukcesyjnego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Faktoring a kredyt obrotowy

Każdy właściciel jednoosobowej firmy, wpisany do CEIDG, może powołać zarządcę sukcesyjnego. Może to być jedynie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W jednym czasie tę funkcję może pełnić tylko jedna osoba. Jako właściciel masz prawo powołać innego zarządcę, jeśli pierwszy zrezygnuje, umrze albo utraci zdolności prawne, jak też nastąpi orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez zarządcę (art. 373 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r.). Wniosek o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG możesz złożyć online, jak i w wersji papierowej w urzędzie gminy. Złożenie wniosku jest bezpłatne

Podsumowując, by ustanowić zarząd sukcesyjny musisz: – po pierwsze – powołać zarządcę sukcesyjnego, – po drugie – otrzymać zgodę na pełnienie tej funkcji osoby powołanej przez ciebie na zarządcę, – dokonać wpisu do CEIDG.

Musisz zwrócić szczególną uwagę na to, że wskazanie zarządcy sukcesyjnego w testamencie nie będzie skuteczne. Będzie to tylko wskazówka dla twoich spadkobierców, kogo powołać na zarządcę. O tym w dalszej części.

Po co powołujemy zarządcę sukcesyjnego – Sposoby jego powołania

Są dwa sposoby na powołanie zarządcy sukcesyjnego. Po pierwsze, może się to wydarzyć za życia przedsiębiorcy. Wówczas wskazuje on osobę do pełnienia funkcji zarządcy albo zastrzega, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Po drugie, do powołania zarządcy sukcesyjnego może dojść po śmierci przedsiębiorcy. W takiej sytuacji powołuje go:

  • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w firmie w spadku
  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek
  • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział firmie w spadku.
Czytaj  Salon masażu a pozwolenie - Kiedy jest konieczne ?

Ogólnie mówiąc, drugi sposób powołania zarządcy sukcesyjnego jest o wiele bardziej skomplikowany. Wymaga także udziału notariusza i zachowania formy aktu notarialnego. Jest też czasochłonny, a uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Maksymalnie , zarząd sukcesyjny może pełnić swoje obowiązki przez dwa lata od dnia śmierci przedsiębiorcy. Sąd, tylko z ważnych przyczyn, może przedłużyć ten okres na czas nie dłuższy niż pięć lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak się ubiegać o leasing dla nowych firm?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak się ubiegać o leasing dla nowych firm?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *