jak założyć działalność

Formularz VAT-R jest zgłoszeniem, które składa się w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku VAT. Rejestracja podatnika podatku od towarów i usług najczęściej odbywa się przy zakładaniu firmy i składaniu wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca ma możliwość zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT lub rejestracji jako zwolniony z VAT. Oprócz tego, formularz VAT-R służy rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE zarówno dla osób, które nie są vatowcami, jak i czynnych podatników VAT.  Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak zarejestrować podatnika VAT przy pomocy formularza VAT-R.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Pobierz zgłoszenie rejestracyjne

Pobierz formularz tutaj. Zapisz go na swoim komputerze, a następnie wydrukuj. Pamiętaj, aby wypełnić cały wniosek drukowanymi literami.

Rozpocznij wypełnianie formularza

Jak zarejestrować podatnika VAT przy pomocy formularza VAT-R jak założyć działalność
  1. Wpisz swój numer NIP.

2. i 3. Pozostaw pole puste, wypełni je urzędnik. Przejdź do kolejnego punktu.

A. 4. Zaznacz odpowiedni kwadrat, powód dla którego składasz wniosek.

5. Wpisz naczelnika urzędu, do którego kierujesz wniosek. Sformułuj to jako “Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Stare Miasto”. Pamiętaj, aby podać odpowiedni urząd. Dla:

  • osób fizycznych, np. Jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która składa wniosek,
  • pozostałych osób innych niż fizyczne (np. Spółek cywilnych, spółek z o. o.), będzie to urząd właściwy ze względu na adres siedziby.

6. i 7. Uzupełnij, jeśli posiadasz firmę poza granicami kraju. Jeśli takiej nie masz – pozostaw pola puste.

8. i 9. Wypełnij, jeżeli składasz formularz o aktualizację danych.

B. Zwróć uwagę na oznaczenia komórek. W zależności od tego czy jesteś osobą fizyczną lub nie, w pola wpisujesz różne informacje. Uzupełnij wszystkie swoje dane. W polu 12 w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną wpisz „nazwę skróconą”, czyli nazwę Twojej firmy.

Czytaj  Pełna księgowość – co warto o niej wiedzieć?

B. 3. To pole wypełnij w przypadku, gdy jesteś podatnikiem będącym osobą zagraniczną, czyli gdy nie masz siedziby swojego przedsiębiorstwa oraz miejsca prowadzenia działalności w kraju.

Wypełnij kolejną stronę

Jak zarejestrować podatnika VAT przy pomocy formularza VAT-R jak założyć działalność

C. Zaznacz odpowiednie kwadraty. Zarówno, gdy składasz zgłoszenie rejestracyjne jak i gdy aktualizujesz informacje.

C. 1. W tym bloku zapiski powołują się na Ustawę o podatku od towarów i usług. Tutaj znajduje się ta ustawa. Zapoznaj się z jej zapisami, aby w pełni świadomie i zgodnie z rzeczywistością zaznaczyć odpowiednie odpowiedzi.

26. Zaznacz ten kwadrat, w sytuacji, gdy nie jesteś podatnikiem, czyli nie jesteś osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą.

27. Zaznacz, jeśli posiadasz siedzibę firmy poza granicami kraju.

28. Zakreśl kwadrat, jeżeli w trakcie rozpoczynania działalności gospodarczej nie masz prawa do zwolnienia z opodatkowania VAT.

29.  Zaznacz, w przypadku, gdy jesteś podatnikiem, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (tzw. mały przedsiębiorca). W takiej sytuacji nie masz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT lecz gdy złożysz zgłoszenie rejestracyjne to zostaniesz zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”. Zarejestrowani zwolnieni podatnicy VAT mogą wystawiać faktury zamiast rachunków. Wtedy na wystawionym dokumencie należy podać podstawę prawną zwolnienia. Nie dotyczy to zwolnień podmiotowych.

31. Ten kwadrat zaznacza rolnik ryczałtowy, który zajmuje się dostawą produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze.

32. Zakreśl kwadrat, jeśli rezygnujesz ze zwolnienia, które przysługiwało Ci ze względu na wysokość obrotów.

33. Zaznacz pole, jeżeli rezygnujesz ze zwolnienia i jesteś rolnikiem ryczałtowym.

Przejdź do kolejnych punktów

34. Kwadrat zaznacz w okolicznościach, gdy tracisz lub już straciłeś prawo do zwolnienia ze względu na wysokość obrotów.

35. Zakreśl, jeżeli wykonujesz czynności, których wykonywanie nie daje prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT. 

Czytaj  PCC — ile wynoszą stawki podatku, termin zapłaty

36. Zaznacz, jeśli dokonujesz lub będziesz dokonywał sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, tzn. jesteś podatnikiem podatku od wartości dodanej z kraju Unii Europejskiej, który sprzedaje towar na rzecz polskich podmiotów niemających obowiązku rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

37. Zakreśl kwadrat, jeśli rezygnujesz z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (czyli podatnik o którym mowa w punkcie 36).

38. Wpisz datę, od której korzystasz lub będziesz korzystał ze zwolnienia albo od kiedy tracisz bądź rezygnujesz z tego prawa.

39. Zaznacz właściwy kwadrat, który pasuje do Twojej sytuacji.

44. Zaznacz właściwe pole. Rozliczanie kwartalne VAT przysługuje małym podatnikom zarejestrowanym do VAT przez minimum 12 miesięcy, u których obrót w ciągu roku podatkowego nie przekracza 1,2 mln euro.

47. Zaznacz właściwy kwadrat.

Kiedy jesteś małym płatnikiem VAT?

Metoda kasowa – przywilej małego podatnika VAT

Jak zarejestrować podatnika VAT przy pomocy formularza VAT-R? – Zacznij wypełniać następną stronę

Jak zarejestrować podatnika VAT przy pomocy formularza VAT-R jak założyć działalność

C3. Część przeznaczona dla podatników, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych i maja obowiązek dokonania rejestracji jako podatnik VAT-UE.

50. Punkt dotyczy podatników składających lub planujących składać deklaracje VAT-7 (jest to rozliczenie VAT w okresach miesięcznych).

51. Punkt dotyczy podatników, którzy złożyli deklarację VAT-7K i zgłosili do urzędu wybór formy kwartalnego rozliczania podatku VAT.

52. Wypełniają podatnicy składający deklarację VAT-8, a zatem podatników zwolnionych z VAT, którzy nabywają towar od kontrahentów z krajów należących do Unii Europejskiej.

53. Punkt zaznaczają podatnicy składający deklaracje VAT-12, którzy świadczą usługi taksówek osobowych opodatkowane w formie ryczałtu oraz składający skróconą deklarację podatkową.

D. Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie rejestracji czynnego podatnika VAT albo z niego zwolnionego. Takie zaświadczenie może Ci się przydać w przyszłości w wielu sytuacjach, więc możesz wnioskować o wydanie takiego potwierdzenia.

Czytaj  Co to jest działalność nierejestrowana i kto może ją prowadzić?

E. Wpisz swoje imię oraz nazwisko, a następnie podpisz się. Zgłoszenie rejestracyjne w Twoim imieniu może złożyć także Twój pełnomocnik. W takiej sytuacji wpisz jego dane. Punkty 67 oraz 68 nie są obowiązkowe, jednakże uzupełnienie któregoś z nich ułatwi w razie potrzeby, skontaktowanie się urzędnika z Tobą.

F. Sekcja przeznaczona do wypełnienia przez pracowników urzędu, więc pozostaw miejsca puste.

Po wypełnieniu wniosku, sprawdź uważnie raz jeszcze wszystkie wpisane informacje, czy nie popełniłeś błędu. Tym sposobem unikniesz składania formularzy korygujących..

Przeczytaj o:

Czy każdy musi płacić podatek VAT ?

Kiedy jesteś małym płatnikiem VAT?

Metoda kasowa – przywilej małego podatnika VAT

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co to jest “mały ZUS” i kto go może płacić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *