Celem monitu jest przypomnienie oraz ponaglenie do spłaty powstałego długu po np. udzielonej pożyczce, wykonanej usłudze, dostarczonym towarze. Nie istnieją przepisy wskazujące, kto może wysłać monit, więc jeśli jesteś przedsiębiorcom, który czeka na uregulowanie płatności, możesz wysłać do dłużnika monit. Jak zatem napisać monit? Co musi się w nim znajdować? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Czy można sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej?

Jak napisać monit jak założyć działalność

Jaką formę przyjmuje monit?

Upomnienie się o spłatę zadłużenia, czyli monit najlepiej jest sporządzić w formie oficjalnego pisma, a następnie wysłać je listem poleconym do dłużnika. Dzięki temu można mieć potwierdzenie pocztowe nadania przesyłki, co być może będzie potrzebne, jeśli zadłużenie nie zostanie opłacone. W dalszej drodze można wysłać ponownie monit lub wezwanie do zapłaty. A także wnieść wniosek do sądu bądź skorzystać z komornika. Monit może przybierać także formę monitu przekazywanego przez:

 • rozmowę telefoniczną,
 • drogę elektroniczną, poprzez wysłanie na skrzynkę elektroniczną,
 • wiadomość SMS.

Jak napisać monit? — Jakie informacje trzeba w nim zawrzeć?

Monit powinien zawierać wszystkie potrzebne informacje, które mają też na celu wskazanie powodu go sporządzenia. Tak, aby dłużnik po odczytaniu wiadomości był pewien o co chodzi.

A zatem w monicie najlepiej jest zawrzeć informacje takie jak:

 • pełną nazwę i adres wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • miejsce i datę sporządzenia monitu,
 • sformułowanie odnoszące się do zaległości wraz z prośbą bądź żądaniem jej uregulowania,
 • wskazanie czego dłużnik nie opłacił,
 • kwota zaległości bez odsetek,
 • numer konta bankowego, na który należność powinna być uregulowana,
 • termin na spłatę długu.

Dobrym pomysłem jest napisanie w monicie drogi, jaką podejmie przedsiębiorca, jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone. A zatem można napisać, że z powodu nieuregulowania zapłaty zostanie przekazana do sądu lub komornika. Jeśli po pierwszym monicie chcesz wysłać kolejny, nie musisz o tym informować.

Czytaj  Faktoring jako sposób finansowania firmy
Jak napisać monit jak założyć działalność

Koszt monitu

Przekazanie monitu jest specyficznym rodzajem wydatku, który choć ponosi wierzyciel, to spłacić musi dłużnik. Tym samym za każde wysłanie monitu należy pobierać opłatę. Jednakże nie może być ona większa niż maksymalna kwota za odsetki, ten zapis reguluje ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktoring jako sposób finansowania firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *