Zmiana rezydencji podatkowej

BEPS, MLI, GAAR – o co chodzi ?

Zmiana rezydencji podatkowej – Państwa OECD oraz G20 podjęły szeroko zakrojoną działalność międzynarodową. Ma ona na celu przeciwdziałać praktykom podatkowym, które służą erodowaniu podstawy opodatkowania oraz przenoszenia zysków ( Base Erosion and Profit Shifting ). W ramach tych działań obowiązuje także przyjęty program 6. Przewiduje on działania, które mają przeciwdziałać przyznawaniu korzyści traktatowych w przypadku nadużyć ( Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Cireumstances ).

Co więcej, przewidziano też mechanizm tzw. testu podstawowego ( Principal Purpose Test ). Na jego podstawie organy poszczególnych państw mogą odmówić korzyści traktatowych, gdy podatnicy ich nadużywają. Zasada ta początkowo miała odnosić się do tzw. podatku u źródła. Jednakże nie ma ograniczeń co do możliwości stosowania tej zasady również dla regulacji sposobu ustalania rezydencji podatkowej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  PIT-37 – kogo dotyczy?

Zmiana rezydencji podatkowej – Lepiej za granicą

Bywa, że podczas działalności gospodarczej zmieniamy miejsce zamieszkania. Zmienia to nieco nasze codzienne funkcjonowanie czy organizację życia. Jeśli jednak poruszamy się w obszarze państw UE i EOG, rzadko łączy się to z podejmowaniem złożonych działań prawnych. Natomiast przeniesienie się za granicę może wywrzeć poważne skutki podatkowe zarówno w kraju docelowym jak i w starej ,,ojczyźnie podatkowej”.

Dochodzi zatem do zmiany rezydencji podatkowej. Podatnik staje się podatnikiem swej nowej ,,podatkowej ojczyzny”. Tam zobowiązany jest do rozliczania swoich wszystkich dochodów.

Rzecz jasna, kraje docelowe chętnie przyjmują nowych podatników, bo wiąże się to z korzyściami finansowymi. Jednak stara ,,ojczyzna podatkowa” niechętnie rozstaje się ze swym podatnikiem. Są to bowiem dotkliwe straty dochodów fiskalnych.

Czytaj  Czynny żal a JPK_V7 - zmiany

Utrata rezydencji podatkowej.

Zmiana rezydencji podatkowej rodzi tzw. ,,konflikt rezydencji”. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, obie strony znajdują odpowiednie uregulowania. One to szczegółowo ustalają zasady rezydencji podatkowej. Utratę rezydencji podatkowej określają kryteria:

1. kryterium przebywania na terytorium danego kraju; w przypadku Polski minimum 183 dni; często nie jest wystarczające, 2. ważniejsze stają się kryteria centrum interesów życiowych i gospodarczych,

3. jeśli powyższe kryteria nie dadzą rozstrzygnięcia, najważniejszym staje się kryterium obywatelstwa. Bywa, że zawodzą wszystkie kryteria i nie można jednoznacznie rozstrzygnąć o kraju rezydencji podatkowej. Wówczas kraje najczęściej muszą się porozumieć.

Często zachodzą sytuacje, kiedy w starej ,,ojczyźnie podatkowej” podatnikowi, który zmienił swą rezydencję, pozostają dość liczne aktywa, jakieś nieruchomości a nawet udziały w spółkach. W takich okolicznościach lokalny urząd skarbowy może nadal rościć sobie prawo do opodatkowywania tych aktywów.

Są jednak liczne kategorie aktywów, wobec których fiskus dotychczasowej ,,ojczyzny podatkowej” po zmianie rezydencji podatkowej traci możliwość opodatkowania.

Tendencja wzrostowa

Do tej pory w różny sposób kraje radziły sobie, aby nie tracić podatnika a z nim dochodów fiskalnych. W ostatnich latach popularniejsze stają się metody, które pozwalają na kwestionowanie potrzeby zmiany rezydencji. Urzędy wprowadzają bariery fiskalne, aby utrudnić zmianę rezydencji podatkowej. Tutaj dochodzi do tzw. Exit Tax. Jest to narzędzie podatkowe. Rekompensuje ono fiskusowi starej ,,ojczyźnie podatkowej” utratę przyszłych dochodów fiskalnych. W polskim systemie prawnym jest to rozwiązanie stosunkowo nowe, bo weszło w życie z początkiem 2019 roku.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy faktura wystawiana z góry może być zaliczkowa?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  PIT-37 – kogo dotyczy?

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak zarejestrować podatnika VAT przy pomocy formularza VAT-R?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *