Podatek cukrowy - kto ma obowiązek zapłaty ?

Co to jest opłata cukrowa ?

Podatek cukrowy – kto ma obowiązek zapłaty ? -Opłata od środków spożywczych, czyli podatek cukrowy, to danina, która ma stymulować prozdrowotne wybory konsumenckie. Jej celem jest poprawienie jakości diety obywateli przez ograniczenie spożycia napojów wysokosłodzonych. Jednocześnie podatek ten ma zmusić producentów do redukcji ilości cukru i substancji słodzących w produktach. Podatkiem cukrowym są obciążone napoje z dodatkiem:

1. cukrów (monosacharydów, disacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje;

2. substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (np. ksylitol, sorbitol, aspartam);

3. kofeiny lub tauryny.

Podatkowi cukrowemu nie podlegają zaś napoje, które są:

1. wyrobami medycznymi;

2. suplementami diety;

3. żywnością specjalnego przeznaczenia, preparatami do początkowego i dalszego życia niemowląt;

4. wyrobami akcyzowymi;

5. zawierają więcej niż 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego. Zawartość cukru jest mniejsza lub równa

6 gramom na 100 ml napoju;

7. roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 gramom w przeliczeniu na 100 ml napoju;

8. wyrobami na bazie mleka albo jago przetworów (np. jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe).

Kto płaci podatek cukrowy ?

Podatek cukrowy uiszcza osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Mówimy o osobie która: 1. sprzedaje napoje do punktów sprzedaży detalicznej; 2. prowadzi sprzedaż detaliczną napojów jako producent, podmiot nabywający napoje w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importujący napoje spoza UE;

3. zamawia u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy – zamawiający opłaca podatek cukrowy.

Warto pamiętać, że jeżeli sprzedajesz lub wprowadzasz na rynek napoje, od których opłata została już zapłacona wcześniej, to nie musisz tych produktów wykazywać w informacji i płacić od nich podatek cukrowy. Natomiast jeśli sprzedajesz napoje -które podlegają opłacie- kontrahentowi, a ten prowadzi jednocześnie sprzedaż detaliczną i hurtową to masz obowiązek odprowadzić opłatę od wszystkich napojów sprzedanych temu kontrahentowi.

Czytaj  Jakie są stawki w CIT estońskim?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak wypełnić deklarację na podatek rolny DR-1?

Obowiązek podmiotu produkującego na zamówienie.

Będąc producentem napojów, zawierasz umowę z zamawiającym na wyprodukowanie napoju objętego opłatą. O tym fakcie musisz poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania, albo miejsca siedziby zamawiającego. Taka informacja musi się pojawić najpóźniej w dniu powstania obowiązku opłaty.

Zgłoszenie musi zawierać: 1. dane producenta i podmiotu obowiązanego do opłaty. Nazwę firmy albo imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsce zamieszkania, numer NIP, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu);

2. informację o składzie napojów zamawianych. W tym o dodatku kofeiny lub tauryny, substancji słodzących oraz o zawartości cukrów w przeliczeniu na objętość napojów;

3. datę i podpis producenta lub osoby przez niego upoważnionej. Taką samą informację przekazujesz zamawiającemu.

Podatek cukrowy – kto ma obowiązek zapłaty ? – Ile wynosi opłata?

Na opłatę cukrową składa się suma dwóch wartości: stałej i zmiennej. Opłatę możemy policzyć sami. Na każdy litr napoju wynosi ona:

1) 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukru w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100ml napoju lub za zawartość co najmniej jednej substancji słodzącej (w jakiejkolwiek ilości),

2) 0.05zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5g w 100ml napoju. Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny obejmuje dodatkowa opłata – 0.10zł w przeliczeniu na litr napoju. Opłata nie może wynieść więcej niż maksymalnie 1,20zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Przy obliczaniu opłaty zawartość cukru w 100ml napoju zaokrąglamy w górę do pełnego grama.

Niższa opłata obejmuje napoje zawierające powyżej 5g cukrów w 100ml: 1. jeśli udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 2. są roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, np. napoje izotoniczne. Na te napoje nie nakładana jest opłata stała, a część zmienną obliczymy: 0,05zł za każdy gram cukru powyżej 5g w 100ml napoju.

Czytaj  Faktura wewnętrzna – dokument opodatkowania

Podatek cukrowy – kto ma obowiązek zapłaty ? – Kiedy i na jaki rachunek płacić?

Podatek cukrowy wpłacamy na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy). Swój numer tego mikrorachunku znajdziemy w generatorze na stronie podatki.gov.pl. Opłatę wnosimy do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Poza tym musimy elektronicznie (tylko) złożyć informację o wysokości opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra finansów. Jest to informacja CUK-1. Wykorzystamy tu bezpłatną aplikację przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

Informacja o opłacie powinna zawierać:

1. okres, za który jest składana, 2. miejsce składania czyli nazwę właściwego urzędu skarbowego,

3. cel składania informacji; złożenie lub korekta,

4. dane podmiotu składającego opłatę: nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu, jej imię i nazwisko,

5. właściwie ustaloną kwotę opłaty,

6. kwotę opłaty do zapłaty, 7. szczegółowe informacje o opłacie, a zatem: łączna kwota opłaty, kwota opłaty za poszczególne napoje, liczba litrów napojów sprzedanych w danym okresie z podziałem na rodzaj napoju i z informacją o ilości kofeiny lub tauryny czy też substancji słodzących oraz o zawartości cukru 100ml napoju,

8. numery faktur, daty ich wystawienia, NIP dostawcy albo nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze, 9. datę i podpis podmiotu składającego opłatę lub osoby przez niego upoważnionej, 10. pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

PAMIĘTAJ! Jeśli nie uiścisz opłaty w terminie, organ podatkowy nałoży ci dodatkową opłatę w wysokości 50% kwoty należnej opłaty.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Konsekwencje podatkowe podczas zmiany miejsca zamieszkania
Czytaj  Opłata środowiskowa za samochód z tytułu emisji spalin

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Konsultacje telefoniczne z fiskusem nie chronią podatnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *