Skutki podatkowe dziedziczenia firmy

Skutki podatkowe dziedziczenia firmy – Ustawa o zarządzie sukcesyjnym zakłada, że NIP nadany przedsiębiorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku. Przestaje być aktualny wraz z zakończeniem działalności zarządu sukcesyjnego. Jeśli taki zarząd nie został ustanowiony, NIP wygasa wtedy, gdy wygasają uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Kontynuacja ważności NIP-u pozwala przedsiębiorstwu w spadku na dalszą działalność gospodarczą po śmierci przedsiębiorcy. Pozwala rozliczać dotychczasowe zobowiązania podatkowe.

Inaczej jest w sytuacji, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony za życia właściciela firmy. W takich okolicznościach przedsiębiorstwo w spadku może podawać NIP zmarłego przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego. Jednakże kontynuację tę musi prowadzić osoba, o której mówi art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Osoba ta ma 2 miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy na zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego, że będzie kontynuować działalność gospodarczą przedsiębiorstwa.

Kontynuacja ważności NIP-u zmarłego daje możliwość dalszych rozliczeń w podatku VAT przedsiębiorcy w spadku. Zarządca sukcesyjny może więc składać deklaracje podatkowe, dokonywać ich korekt w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w spadku pozostaje również podatnikiem podatku dochodowego. Musi więc dokonać rozliczenia od dochodów osiągniętych w okresie od otarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Podatek dochodowy rozliczymy na takich samych zasadach, na jakich rozliczał się zmarły przedsiębiorca.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Abolicja podatkowa zlikwidowana

Przeczytaj także: Dziedziczenie firmy a prawo pracy.

Skutki podatkowe dziedziczenia firmy – Co z podatkiem od spadków i darowizn?

Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, osoba nabywająca, w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego, własność przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udział w nim jest zwolniona z opłaty podatku od spadku. To zwolnienie dotyczy każdej osoby.

Czytaj  Abolicja podatkowa zlikwidowana

Pamiętajmy jednak o tym, że musimy spełniać dwa warunki, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadku.

  • Po pierwsze, musimy zgłosić właściwemu urzędowi skarbowemu nabycie własności przedsiębiorstwa lub udział w nim. Musimy to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Musimy zgłosić urzędowi skarbowemu zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.
  • Po drugie, jako nabywca musimy prowadzić przedsiębiorstwo przez co najmniej 2 lata od jego nabycia. Powyższe warunki zachowasz także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo w całości przeniesiemy jako wkład do spółki. Udziały lub akcje nabyte w zamian nie zostaną przez nas zbyte przed upływem 2 lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Pamiętajmy, że jako nabywcy przedsiębiorstwa nie ciąży na nas podatek od czynności cywilnoprawnych. Nie wystąpi także przychód lub dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie są stawki w CIT estońskim?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Forma opodatkowania - jaką wybrać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *