Skutki podatkowe dziedziczenia firmy

Skutki podatkowe dziedziczenia firmy

Skutki podatkowe dziedziczenia firmy – Ustawa o zarządzie sukcesyjnym zakłada, że NIP nadany przedsiębiorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku. Przestaje być aktualny wraz z zakończeniem działalności zarządu sukcesyjnego. Jeśli taki zarząd nie został ustanowiony, NIP wygasa wtedy, gdy wygasają uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Kontynuacja ważności NIP-u pozwala przedsiębiorstwu w spadku na dalszą działalność gospodarczą po śmierci przedsiębiorcy. Pozwala rozliczać dotychczasowe zobowiązania podatkowe.

Inaczej jest w sytuacji, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony za życia właściciela firmy. W takich okolicznościach przedsiębiorstwo w spadku może podawać NIP zmarłego przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego. Jednakże kontynuację tę musi prowadzić osoba, o której mówi art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Osoba ta ma 2 miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy na zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego, że będzie kontynuować działalność gospodarczą przedsiębiorstwa.

Kontynuacja ważności NIP-u zmarłego daje możliwość dalszych rozliczeń w podatku VAT przedsiębiorcy w spadku. Zarządca sukcesyjny może więc składać deklaracje podatkowe, dokonywać ich korekt w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w spadku pozostaje również podatnikiem podatku dochodowego. Musi więc dokonać rozliczenia od dochodów osiągniętych w okresie od otarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Podatek dochodowy rozliczymy na takich samych zasadach, na jakich rozliczał się zmarły przedsiębiorca.

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Grupa VAT – nowa kategoria podatnika

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy jesteś małym płatnikiem VAT?

Przeczytaj także: Dziedziczenie firmy a prawo pracy.

Skutki podatkowe dziedziczenia firmy – Co z podatkiem od spadków i darowizn?

Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, osoba nabywająca, w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego, własność przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udział w nim jest zwolniona z opłaty podatku od spadku. To zwolnienie dotyczy każdej osoby.

Czytaj  Konsekwencje podatkowe podczas zmiany miejsca zamieszkania

Pamiętajmy jednak o tym, że musimy spełniać dwa warunki, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadku.

  • Po pierwsze, musimy zgłosić właściwemu urzędowi skarbowemu nabycie własności przedsiębiorstwa lub udział w nim. Musimy to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Musimy zgłosić urzędowi skarbowemu zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.
  • Po drugie, jako nabywca musimy prowadzić przedsiębiorstwo przez co najmniej 2 lata od jego nabycia. Powyższe warunki zachowasz także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo w całości przeniesiemy jako wkład do spółki. Udziały lub akcje nabyte w zamian nie zostaną przez nas zbyte przed upływem 2 lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Pamiętajmy, że jako nabywcy przedsiębiorstwa nie ciąży na nas podatek od czynności cywilnoprawnych. Nie wystąpi także przychód lub dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak zaksięgować przychód na przełomie roku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *