Kto płaci podatek od małpek?

Kto płaci podatek od małpek?

Kto płaci podatek od małpek? Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml rządzi się własnymi prawami. 31 lipca mija termin składania informacji o sprzedaży takiego alkoholu i wniesienia opłaty z tego tytułu – tzw. podatku od małpek. Podatek od małpek uiszczany jest więc 2 razy w roku, po każdym półroczu. Ten obowiązek ciąży wyłącznie na przedsiębiorcach, którzy sprzedają ,,małpki” hurtowo.

Kto płaci podatek od małpek?

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. Jeśli są to napoje z zawartością alkoholu powyżej 18% , zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw gospodarki. Natomiast na napoje do 18% alkoholu zezwolenie wydaje marszałek województwa.

Opłatę za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (ALK) wnoszą przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na obrót w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% i powyżej 18% alkoholu. Także ci, u których trwa wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia na obrót.

Pamiętajmy, że zezwolenie na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% otrzymamy maksymalnie na rok, natomiast poniżej 18% – maksymalnie na dwa lata. Pozwolenie na obrót hurtowy bezsprzecznie zobowiązuje nas do opłat w każdym roku korzystania z niego.

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Jakie oprocentowanie leasingu wybrać - stałe czy zmienne?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Grupa VAT – nowa kategoria podatnika

Wracając do głównego tematu, zwróćmy uwagę na podatek od małpek. Kto go zapłaci? Jeżeli sprzedamy alkohol w małych opakowaniach, do 300ml. – Przedsiębiorcy mającemu zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wówczas to my mamy obowiązek zapłacić dodatkową opłatę, zwaną podatkiem od małpek. Żeby była jasność – podatek od małpek wnosimy niezależnie od opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do i ponad 18% alkoholu. Także niezależnie od zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj  Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Dodatkowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300ml. Obowiązek zapłaty podatku od małpek powstaje w momencie, gdy zaopatrzymy przedsiębiorcę (naszego klienta) w napoje nieprzekraczające 300ml swej objętości, czyli w małpki.

Jeśli jednak zdarzy się, że nabywca zwróci nam część lub całość zakupionego alkoholu w małych opakowaniach, wówczas mamy prawo zróżnicować należną opłatę o kwotę przypadającą za zwrócone napoje.

Jak wnieść opłatę

Prowadząc obrót handlowy napojami alkoholowymi do 300ml, tzw. małpkami, mamy obowiązek uiścić podatek od tych małpek do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, czyli do 31 lipca. Wiąże się to ze złożeniem informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Chodzi o opakowania do 300ml (ALK). Po drugie musimy obliczyć i wnieść tę opłatę na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Informację w powyższej sprawie musimy przygotować w specjalnej aplikacji dostępnej na portalu Podatki.gov.pl. Podpisujemy ją podpisem kwalifikowanym.

Sankcje za brak informacji lub opłaty

Brak informacji z naszej strony lub opłaty podatku od małpek grozi nam sankcjami. W drodze decyzji naczelnik urzędu skarbowego ustali dodatkową opłatę w wysokości:

1. 2000 zł.- Jeśli posiadamy zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo lub powyżej 4,5% do 18% alkoholu. Wyjątek to piwo.

2. 11.250 zł, jeśli posiadamy zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 18%.

Pamiętajmy, jeśli mamy wątpliwości, możemy zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jest to organ właściwy do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opłaty od małpek.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Grupa VAT – nowa kategoria podatnika
Czytaj  Terminy płatności podatków

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *