WIBOR

Sytuacja na świecie, wzrost inflacji, coraz większe raty kredytów.  Wszystko to sprawia, że zastanawiamy się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Pomocne w zrozumieniu procesu krajowych niepokojących wzrostów jest zrozumienie wskaźnika WIBOR. Jest to jedno z ważniejszych pojęć w świecie finansów, gdyż określa wskaźnik, mający duży wpływ na wysokość oprocentowania kredytów, a także wiele innych działań gospodarczych na krajowym rynku.

WIBOR(R) to stawka bazowa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Na niej opiera się oprocentowanie kredytów i pożyczek oferowanych przez banki. Stawka ta jest uzależniona od poziomu głównej stopy procentowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP) działająca przy Narodowym Banku Polskim. Poza tym wskaźnik WIBOR(R) jest bardzo istotną wartością dla osób zaciągających kredyty w złotówkach. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Faktoring a kredyt obrotowy

WIBOR – czym jest?

Dla większości z nas pojęcie WIBOR jest całkowicie obce. Definicja tego wskaźnika pojawi się jedynie wtedy, gdy porównujesz ze sobą oferty kredytów i pożyczek wyrażonych w złotówkach. Zgodnie z definicją, WIBOR (czyli Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania pożyczek na naszym krajowym rynku międzybankowym. Według tej stopy banki udzielają pożyczek innym bankom. Jest to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym, przy czym odrzucane są wartości skrajne. WIBOR® ustalany jest każdego dnia, na podstawie danych podanych przez banki o godzinie 11 w dni robocze. Istnieją pewne widełki, pomiędzy którymi musi mieścić się wartość WIBOR – są to wysokości stopy depozytowej oraz stopy lombardowej, wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej.

Referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na rodzimym rynku międzybankowym wykorzystywana jest do ustalania wysokości oprocentowania kredytów gotówkowych czy hipotecznych. Powinieneś wiedzieć również, że WIBOR w Polsce jest obliczany jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach, ale przy jej obliczaniu odrzucane są wartości skrajne – najniższa i najwyższa.

Czytaj  Polski Ład — ulga dla innowacyjnych pracowników

WIBOR ustalany jest na pewne okresy czasowe, a więc czas, na jaki pożyczka została udzielona. W Polsce są to następujące terminy:

 • ON – jeden dzień (overnight) oznacza depozyt jednodniowy, liczony od dnia zawarcia transakcji;
 • TN – jeden dzień (tomorrow/next) oznacza depozyt jednodniowy, liczony od dnia następnego po zawarciu transakcji;
 • SW – tydzień (spot week) oznacza depozyt tygodniowy, liczony od drugiego dnia od zawarcia transakcji;
 • 2W – dwa tygodnie (two weeks) oznacza depozyt dwutygodniowy, liczony od drugiego dnia od zawarcia transakcji;
 • 1M – miesiąc (one month) oznacza depozyt miesięczny, liczony od drugiego dnia od zawarcia transakcji;
 • 3M – trzy miesiące (three months) oznacza depozyt trzymiesięczny, liczony od drugiego dnia od zawarcia transakcji;
 • 1Y – rok (one year) oznacza depozyt roczny, liczony od drugiego dnia od zawarcia transakcji.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Własna działalność – środki z kredytu

Od czego zależy jego wysokość?

Na WIBOR wpływa przede wszystkim wysokość stóp procentowych ustalanych przez bank centralny. Im są one wyższe, tym bardziej wzrastają stawki WIBOR. Jak sama nazwa wskazuje, punktem odniesienia dla ustalania tego wskaźnika jest stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego. Jest to cena, po jakiej NBP kupuje od innych banków pieniądze. To kluczowy wyznacznik poziomu WIBOR-u oraz szerzej: sytuacji na rynku pieniężnym.

WIBOR(R) przez lata utrzymywał się na podobnym poziomie. Taka sytuacja miała miejsce do początku marca 2020 roku, kiedy to w Polsce rozpoczęła się pandemia koronawirusa. Rada Polityki Pieniężnej, obserwując dynamicznie zmieniającą się przez pandemię sytuację w krajowej gospodarce, zdecydowała się aż trzykrotnie obniżyć główne stopy procentowe.

Łączna obniżka stóp procentowych w marcu, kwietniu i maju 2020 wyniosła 140 punktów bazowych. Pozytywnie odczuli to kredytobiorcy, których raty kredytów były dzięki temu na niskim poziomie.

Czytaj  Ulga na start- kto może z niej skorzystać ?

Jednak od października 2021 roku, w związku z wysoką inflacją w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej musiała zmienić swoją politykę. W celu zahamowania wzrostu cen zaczęła więc systematycznie podnosić stopy procentowe. W efekcie wzrosły stawki WIBOR. Na dzień dzisiejszy stawki te wynoszą:

 • WIBOR(R) 1M – 6,32%
 • 3M – 6,84%
 • 6M – 7,11%
 • 1R – 7,28%

Warte uwagi: Stałe oprocentowanie kredytu

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Polski Ład — ulga dla innowacyjnych pracowników

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład — ulga dla innowacyjnych pracowników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *