Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości. – Czasem niestety wspólne posiadanie domu czy mieszkania staje się uciążliwe. Co można zrobić w takiej sytuacji ? Wtedy właśnie warto sięgnąć po instytucję zniesienia współwłasności Możemy to zrobić u notariusza, czyli w formie aktu notarialnego lub w sądzie. Co istotne, taką procedurę może zainicjować każdy ze współwłaścicieli. Wszystkie kwestie związane ze zniesieniem współwłasności regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 195-221). Co ważne kodeks cywilny wyróżnia współwłasność ułamkową lub łączną. Pamiętajmy jednak, że kodeksie zapisano zasadę domniemania, że udziały współwłaścicieli są równe. Co oznacza, że jeśli umowa nie stanowi inaczej udziały w rzeczy są równe. Ponad to każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Co więcej każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek brania udziału w rozporządzaniu rzeczą wspólną.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

O współwłasności mówimy jeśli własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W efekcie może być to współwłasność łączna, czyli taka, w której nie ma udziałów bądź w częściach ułamkowych. Jak mów kodeks cywilny w art. 210 “Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Istnieją dwa sposoby przeprowadzania tej procedury:

  • Sądowe zniesienie współwłasności – Gdy współwłaściciele nie potrafią dogadać się między sobą i nie zgadzają się na polubowne rozwiązanie sprawy. Wtedy pozostaje wstąpienie na drogę sądową. Wniosek do sądu może złożyć każdy ze współwłaścicieli, a jego sporządzenie można zlecić prawnikowi specjalizującemu się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym i dotyczącym nieruchomości.
  • Zniesienie współwłasności u notariusza – postępowanie zdecydowanie szybsze i tańsze w porównaniu z postępowaniem sądowym. Jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy każdy ze współwłaścicieli prezentuje taki sam pogląd na tę sprawę i zgadza się na warunki pozostałych. Polega na sporządzeniu umowy w formie aktu notarialnego, który uwzględni wszystkie informacje o podziale rzeczy wspólnej
Czytaj  Kiedy nie obowiązuje prawo do odliczenia podatku VAT?
Zniesienie współwłasności nieruchomości

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak długo należy przechowywać dokumenty w firmie?

Postępowanie przed sądem, a zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza

Sąd może zarządzić fizyczny podział nieruchomości, jej sprzedaż (wtedy suma ze sprzedaży jest rozdzielana pomiędzy współwłaścicieli), albo przyznać ją jednej ze stron sporu na wyłączną własność (wtedy osoba ta będzie zobowiązana do spłacenia pozostałych byłych współwłaścicieli). Proces ten może być długotrwały, za to jego rezultat będzie uzależniony wyłącznie od decyzji sądu.

Przeczytaj o: 3-miesięczna odprawa — kto i kiedy ma do niej prawo?

W przypadku przeprowadzenia całej procedury w drodze umowy, strony muszą dojść do porozumienia samodzielnie. Zniesienie współwłasności jest jedną z czynności notarialnych. Oznacza to, że warunkiem do jej wykonania wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W tym celu należy udać się do kancelarii z niezbędnymi dokumentami. Dalsze formalności będą uzależnione od przedmiotu współwłasności – głównie od tego, czy dana procedura dotyczy ruchomości, czy nieruchomości.

Ile kosztuje zniesienie współwłasności? Koszty notarialne

Taksa notarialna nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych odgórnie przez przepisy prawa. Dlatego przed sporządzeniem umowy notariusz i strony ustalają, co stanowi jej przedmiot i jakie będą warunki zniesienia współwłasności. Taksa notarialna zawsze zależy od wartości rzeczy, która podlega podziałowi.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co to jest “mały ZUS” i kto go może płacić?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Czytaj  Czy można ustnie zwolnić pracownika ?

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak długo należy przechowywać dokumenty w firmie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *