Na naszej stronie znajduje się artykuł wskazujący różnicę między upoważnieniem a pełnomocnictwem. Tym razem skoncentruje się na samym upoważnieniu opisując je bardziej szczegółowo. Upoważnienie polega na delegacji konkretnej osoby do dokonania określonej czynności w imieniu osoby, która udziela upoważnienia. Oznacza to, że przy pomocy pisma upoważnia się osobę trzecią do występowania przed różnymi urzędami lub organami. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Upoważnienie — na czym polega.

Przeczytaj o: Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie na czym polega jak założyć działalność

Na czym polega upoważnienie?

Udzielone upoważnienie, podobnie jak w przypadku pełnomocnictwa wyraża wolę osoby, która je udziela. Oznacza to, że wskazuje określoną osobę to wykonania rzeczy w jej imieniu lub na rzecz podmiotu. Upoważnienie pozwala na wykonanie czynności wskazanych przez upoważniającego. Z kolei pełnomocnictwo pozwala na wyrażenie woli w określonym zakresie osobie, której udzielono pełnomocnictwa. Tym samym, jeśli chcesz, aby osoba trzecia złożyła za Ciebie dokumenty do np. urzędu – udziel upoważnienia. W przypadku, gdy zechcesz, by podpisała za Ciebie umowę – udziel pełnomocnictwa.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Udział w przetargu - krok po kroku

Co musi zawierać upoważnienie?

Upoważnienie należy napisać jak pismo do urzędu, tzn. zachować odpowiednie rozmieszczenie na stronie, np. miejscowość i data w prawym górnym rogu itd.
Pisząc upoważnienie trzeba zawrzeć wszystkie wskazane informacje, czyli:

  • miejscowość i data,
  • adres do korespondencji,
  • tytuł dokumentu, czyli “upoważnienie”
  • dane osoby upoważniającej, czyli imię i nazwisko (w przypadku firmy nazwę firmy, NIP oraz pieczątka firmy), numer dowodu osobistego lub numer PESEL,
  • dane osoby trzeciej upoważnianej, czyli imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub numer PESEL,
  • oświadczenie woli i wskazanie celu dla którego udziela się upoważnienia,
  • czytelny podpis osoby upoważniającej.
Czytaj  Udział w przetargu - krok po kroku

Udzielając upoważnienia należy wspomnieć czy jest to upoważnienie jednorazowe, czy ma mieć charakter czynności stałej.

Upoważnienie na czym polega jak założyć działalność

Upoważnienie — na czym polega? — Komu można udzielić upoważnienia?

Osobą upoważnioną może być członek rodziny, przyjaciel, pracownik. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń ani wymogów dotyczących uprawnień. Ważne, aby posiadać do tej osoby zaufanie, ponieważ w Twoim imieniu może ona wykonywać określone czynności.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Udział w przetargu - krok po kroku

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kim jest dłużnik wekslowy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *