Na naszej stronie znajduje się artykuł wskazujący różnicę między upoważnieniem a pełnomocnictwem. Tym razem skoncentruje się na samym upoważnieniu opisując je bardziej szczegółowo. Upoważnienie polega na delegacji konkretnej osoby do dokonania określonej czynności w imieniu osoby, która udziela upoważnienia. Oznacza to, że przy pomocy pisma upoważnia się osobę trzecią do występowania przed różnymi urzędami lub organami. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Upoważnienie — na czym polega.

Przeczytaj o: Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie na czym polega jak założyć działalność

Na czym polega upoważnienie?

Udzielone upoważnienie, podobnie jak w przypadku pełnomocnictwa wyraża wolę osoby, która je udziela. Oznacza to, że wskazuje określoną osobę to wykonania rzeczy w jej imieniu lub na rzecz podmiotu. Upoważnienie pozwala na wykonanie czynności wskazanych przez upoważniającego. Z kolei pełnomocnictwo pozwala na wyrażenie woli w określonym zakresie osobie, której udzielono pełnomocnictwa. Tym samym, jeśli chcesz, aby osoba trzecia złożyła za Ciebie dokumenty do np. urzędu – udziel upoważnienia. W przypadku, gdy zechcesz, by podpisała za Ciebie umowę – udziel pełnomocnictwa.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co to jest system e-TOLL?

Co musi zawierać upoważnienie?

Upoważnienie należy napisać jak pismo do urzędu, tzn. zachować odpowiednie rozmieszczenie na stronie, np. miejscowość i data w prawym górnym rogu itd.
Pisząc upoważnienie trzeba zawrzeć wszystkie wskazane informacje, czyli:

  • miejscowość i data,
  • adres do korespondencji,
  • tytuł dokumentu, czyli “upoważnienie”
  • dane osoby upoważniającej, czyli imię i nazwisko (w przypadku firmy nazwę firmy, NIP oraz pieczątka firmy), numer dowodu osobistego lub numer PESEL,
  • dane osoby trzeciej upoważnianej, czyli imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub numer PESEL,
  • oświadczenie woli i wskazanie celu dla którego udziela się upoważnienia,
  • czytelny podpis osoby upoważniającej.
Czytaj  Co to jest skarga na czynności komornicze?

Udzielając upoważnienia należy wspomnieć czy jest to upoważnienie jednorazowe, czy ma mieć charakter czynności stałej.

Upoważnienie na czym polega jak założyć działalność

Upoważnienie — na czym polega? — Komu można udzielić upoważnienia?

Osobą upoważnioną może być członek rodziny, przyjaciel, pracownik. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń ani wymogów dotyczących uprawnień. Ważne, aby posiadać do tej osoby zaufanie, ponieważ w Twoim imieniu może ona wykonywać określone czynności.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Działalność w formie spółki cywilnej

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Progi unijne 2022 w zamówieniach publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *