Prowadzenie działalności a praca etatowa

Czy komornik może zlicytować moje udziały ? Nad tym zastanawia się wiele osób posiadających udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które jednocześnie popadły w długi. Niestety ale dla tych osób nie mamy dobrych wiadomości, Udziały w spółce mogą zostać zajęte na poczet wierzytelności objętej tytułem wykonawczym i zlicytowane. Dodajmy, że komornik może zająć udziały wyłącznie w spółkach kapitałowych czyli z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej

Tylko co to oznacza w praktyce ? Załóżmy że dłużnik Jan posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komornik zajmuje udziały dłużnika. Taka informacja jest podawana do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie o zajęciu udziałów w spółce otrzymuje dłużnik, wierzyciel, a także sama spółka. Od tego momentu dywidenda należna wspólnikowi jest przekazywana na konto kancelarii komorniczej. Jeśli tytułów wykonawczych jest więcej pieniądze trafiają do depozytu sądowego, dopóki nie wyjaśni się, który komornik jest właściwy do wszystkich spraw. Postępowanie zawsze przejmuje ten, komornik którego suma wierzytelności jest większa. Dywidenda to pierwszy sposób na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Zajęcie udziałów oznacza, że dłużnik nie może swobodnie rozporządzać udziałami. Oznacza to więc, że wspólnik nie tylko nie może sprzedać tych udziałów, ale również nie może ich umorzyć, darować, ustanawiać na nich zastawu, zrzekać się ich czy oddać je w użytkowanie. Uprawnienia nie przechodzą na żaden inny podmiot – zostają na czas zajęcia zawieszone.

Przeczytaj także u nas: ” Korekta PIT – jak ją zrobić ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Czy komornik może zlicytować moje udziały ?

Co z prawami korporacyjnymi dłużnika ?

Wiemy, że oprócz praw majątkowych wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują także prawa korporacyjne. Oznaczałoby , to że w momencie zajęcia udziałów w spółce ma prawo do głosowania na zgromadzeniu wspólników. Tak jednak nie jest, więc w tym aspekcie zajęcie ma charakter jedynie formalny.

Czytaj  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Co robi komornik jeśli dywidenda nie wystarcza na pokrycie zobowiązania wobec wierzyciela ?

Komornik ma obowiązek zaspokoić roszczenie wierzyciela wszelkimi dostępnymi środkami. Sięga zatem po sprzedaż udziałów. Aby móc spieniężyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest oszacowanie ich wartości. Nie chodzi tu o wartość nominalną lecz faktyczną partycypacje dłużnika w kapitale zakładowym spółki. Konieczne jest zatem powołanie w tej sprawie biegłego. Ponad to komornik nie może sprzedać udziałów za cenę niższą niż 3/4 oszacowanej wartości. Aby nie znaleźć się w mało komfortowej sytuacji wspólnicy mogą sami wskazać udziałowca, który kupi zajęte udziały. Jest to tak zwana sprzedaż udziałów z wolnej ręki. Jej warunki określa art. 9117 k.p.c. Co więcej jeśli wierzyciel wyrazi na to zgodę dłużnik sam może wskazać cenę sprzedaży udziałów

Czy komornik może zlicytować moje udziały ?

Czy komornik może zlicytować moje udziały ? – licytacja udziałów

Jeżeli sprzedaż nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel wyraził zgodę na sprzedaż, komornik sprzedaje zajęte prawo w drodze licytacji, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na ponowną sprzedaż z wolnej ręki.

Czy zajęcie udziałów ma wpływ na działania spółki ?

Pomimo zajęcia komorniczego spółka funkcjonuje normalnie. Ani dłużnik, ani wierzyciel nie mają interesu w tym by szkodzić spółce. Im wyższy zysk spółka wypracuje tym wyższą dywidendę otrzyma wierzyciel. Co ważne decyzje biznesowe wspólników nie powinny być nakierowane na jak najszybszą spłatę wierzytelności wspólnika – dłużnika.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność właściciela jednoosobowej działalności za zobowiązania firmowe?

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy można zlikwidować spółkę z długami ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *