Prokura jest to rodzaj specjalnego pełnomocnictwa, które może być udzielone jedynie przez przedsiębiorcę wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Można je udzielić osobie fizycznej posiadającej pełną wolność do czynności prawnych. Na czym polega prokura? Jak wygląda jej udzielenie? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Jak ustanowić pełnomocnika i jakie ma on uprawnienia?

Na czym polega prokura jak założyć działalność

Kto może udzielić prokury?

Przede wszystkim osoba udzielająca prokury musi być wpisana do KRS. A zatem udzielić jej mogą: wszyscy spólnicy posiadający prawo do reprezentowania spółki w spółkach osobowych, zarówno jawnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Dodatkowo mogą to być członkowie zarządu w spółkach akcyjnych, spółkach z o. o. oraz przedsiębiorcy wpisani do CEIDG.

Nie zawsze można udzielić tego rodzaju upoważnienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spółka jest w czasie likwidacji.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Badania psychotechniczne – kogo dotyczą?

Na czym polega prokura i do czego upoważniony jest prokurent?

Osoba, której udziela się ten rodzaj pełnomocnictwa nazywa się prokurentem. Prokura jest pełnomocnictwem o najszerszych możliwościach, ale występują w nim ograniczenia, np. prokurent nie może powołać kolejnej upoważnionej osoby. Przepisy wyraźnie zabraniają przenoszenia prokury, ale do niektórych czynności można ustanowić pełnomocnika. Prokurent otrzymuje umocowanie do wykonywania czynności sądowych oraz pozasądowych mających związek z prowadzeniem firmy. Tym samym reprezentuje przedsiębiorstwo przed organami państwowymi oraz sądem. W sytuacji czynności pozasądowych, w dokumencie udzielającym prokury trzeba wymienić wszystkie czynności, jakie może wykonać prokurent, np. podpisywanie umów sprzedaży, kupna lub najmu, zatrudnianie pracowników, składanie oświadczeń woli w imieniu firmy bądź reprezentowanie jej.

Na czym polega prokura jak założyć działalność

Jak udzielić prokury?

Udzielenie prokury następuje przez jednorazowy akt prawny, gdzie dana osoba udziela upoważnienia prokurentowi. W przypadku spółek wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić na nią zgodę, a w spółkach kapitałowych konieczna jest zgoda wszystkich członków zarządu. Dokument należy sporządzić na piśmie i jest to wymagane. W innym wypadku prokura nie będzie ważna. Po udzieleniu prokury trzeba zgłosić to do KRS podając informacje o rodzaju udzielonego upoważnienia. Jest to usługa płatna, więc należy opłacić opłatę sądową.

Czytaj  Czym jest indos i co oznacza w praktyce ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kontrola podatkowa - podstawy, które musisz wiedzieć

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Umowa na odległość - Kiedy nie można od niej odstąpić ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *