Często pojawiają się sytuacje, gdy przedsiębiorca czeka na zapłatę za wykonaną usługę lub sprzedaż towaru. Pomimo zapłaty, przedsiębiorca musi rozliczyć podatki, w które wliczy nieotrzymaną zapłatę. Z tego powodu warto skorzystać z ulgi na złe długi. Pozwoli to na dokonanie korekty podstawy opodatkowania oraz należny podatek z kwoty zapłaty, której nie otrzymał. Wymaga to jednak udowodnienia. Kiedy konkretnie przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za złe długi? Jakie warunki musi spełnić, aby to zrealizować? Przeczytaj artykuł do końca.

kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za złe długi jak założyć działalność

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za złe długi?

Zapisy o uldze za złe długi zawarte są w Ustawie o VAT. O powodach skorzystania wspomniałam już na wstępie. Ministerstwo Finansów określiło szczególnie rzeczy, które muszą zostać spełnione, aby podatnik mógł skorzystać z tej ulgi. Jednakże od 1 października 2021 roku obowiązują inne, zmienione zasady, które są na korzyść wierzyciela. Wycofano z nich wiele wymogów, które zarówno wierzyciel jak i dłużnik musieli spełnić. Oznacza to, że już nie obowiązuje wymóg, aby wierzyciel był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, w trakcie likwidacji lub postępowaniu upadłościowym. A zatem wyżej wspomniane rzeczy nie są wymogiem. Nie będą miały wpływu na prawo do ulgi za złe długi. Oto inne wymogi:

  • wierzyciel jest podatnikiem VAT czynnym,
  • od daty wystawienia faktury, która udowadnia dług nie minęło więcej niż 3 lata. Okres liczy się od końca roku, w którym ją wystawiono.

Jeśli dłużnik nie będzie podatnikiem VAT czynnym, to skorzystanie z tej ulgi będzie możliwe, jeśli:

  • Wierzytelność jest potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu oraz skierowano ją na drogę postępowania egzekucyjnego LUB
  • Wierzytelność wpisano do rejestru długów LUB
  • Ogłoszono wobec dłużnika upadłość upadłość konsumencką,
kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za złe długi jak założyć działalność

Ulga za złe długi a późniejsza zapłata

Jeśli dłużnik dokonał zapłaty, to wierzyciel musi zwiększyć podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego podatku za okres, w którym uregulowano ją. Jeśli dokonano tylko częściowej zapłaty to podstawę opodatkowania oraz kwotę należnego podatku trzeba zwiększyć proporcjonalnie.

Czytaj  Czy można sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej?

Przeczytaj o: Czym jest i jak napisać czynny żal?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *