jak założyć działalność

Podatek od środków transportowych jest jednym z podatków lokalnych, który trzeb opłacać do urzędu gminy. Dotyczy on dużych pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep i naczep, a także autobusów. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Podatek od środków transportowych – kto, jak i ile zapłaci?

Podatek od środków transportowych kto, jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Co jest objęte podatkiem od środków transportowych?

Obowiązek podatkowy dotyczy wymienionych niżej pojazdów. Są to:

 • autobusy,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie w przedziale od 3,5 do poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania wraz z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w przedziale od 3,5 do poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania wraz z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Kto ma obowiązek opłacenia podatku?

Do podmiotów, które muszą opłacić podatek należą:

 • osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, na którą zarejestrowano środek transportowy,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium kraju jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Pamiętaj, jeśli środek transportowy należy do dwóch lub więcej osób, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Podatek od środków transportowych kto, jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Podatek od środków transportowych – kto, jak i ile zapłaci? Stawki podatkowe

Minimalne stawki podatkowe za podatek transportowy ustala Minister Finansów (lista wraz z wysokością kwot znajduje się tutaj). Następnie rada gminu uchwala stawki, jakie będą obowiązywały na jej terenie. Z tego powodu w różnych częściach kraju, wysokość podatku może się różnić.

Czytaj  Kto będzie miał dostęp do KSeF

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, podczas którego pojazd:

 • został zarejestrowany na terenie kraju
 • został nabyty (w przypadku nabycia zarejestrowanego pojazdu)
 • powrócił ponownie do ruchu po okresie, kiedy wydano decyzję o czasowym wycofaniu środka transportu.

Z kolei, obowiązek podatkowy wygasa wraz z ostatnim dniem w miesiącu, w którym środek transportu został wyrejestrowany lub czasowo wycofany z ruchu.

Do kiedy należy złożyć deklarację?

Podatnicy są zobowiązani, aby złożyć deklarację na podatek transportowy do:

 • 15 lutego każdego roku podatkowego,
 • w terminie 14. dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Jaki jest termin opłacenia podatku?

Podatek od środków transportowych opłaca się w dwóch proporcjonalnych ratach. Terminy ich zapłaty to: 

 • do 15 lutego,
 • do 15 września.

Przeczytaj o:

Podatek leśny – kto, jak i ile zapłaci?

oraz Podatek rolny – kto, jak i ile zapłaci?

Podatek od nieruchomości – kto, jak i ile zapłaci?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Tarcza antyinflacyjna 1.0 - przedłużenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *