jak założyć działalność

Podatek rolny jest jedynym obciążeniem podatkowym użytków rolnych w Polsce. Podatek nalicza się na podstawie deklaracji DR-1, w której wykazuje się grunty, które następnie podlegają opodatkowaniu. Istnieją również zwolnienia od tego obowiązku, więc upewnij się, że nie możesz skorzystać z któregoś z nich. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: podatek rolny – kto, jak i ile zapłaci.

Jak wypełnić deklarację na podatek rolny DR-1?

Podatek rolny kto jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Co jest objęte podatkiem rolnym?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione. Od tego wyłączone są grunty użytkowane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolna.

Kto musi zapłacić podatek rolny?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Podatek ten muszą zapłacić:

 • właściciel gruntu,
 • posiadacz samoistny (osoba, która jest zarządcą, ale nie jest właścicielem) gruntu,
 • użytkownik wieczysty gruntu,
 • posiadacze gruntów należących do Skarbu Państwa,
 • dzierżawcy gruntów rolnych, którzy podlegają pod ubezpieczenie społeczne rolników.

Pamiętaj, że od obowiązku płatności podatku rolnego istnieją zwolnienia podmiotowe i przedmiotowa. Upewnij się, że nie podlegasz pod któreś z nich.

Podatek rolny kto jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Podatek rolny naliczany jest od powierzchni liczonej w hektarach (ha). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek rolny wynosi:

 • podstawowa stawka – 146,38 zł za 1 ha,
 • pozostałe grunty – 292,75 zł za 1 ha.

Podatek rolny – kto, jak i ile zapłaci? – Kiedy i gdzie należy zapłacić podatek rolny?

Obowiązek podatkowy następuje wraz z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym podatnik objął grunt. Natomiast koniec obowiązku wygasa wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła powyższa sytuacja.

Podatek opłaca się w formie czterech proporcjonalnych rat. W terminie nie przekraczającym:

 • 15 marca,
 • następnie 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.
Czytaj  ZUS IWA - Czym jest i kiedy go złożyć ?

W sytuacji, gdy wartość należnego podatku nie przekracza 100 zł, opłatę należy złożyć całościowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny możesz zapłacić:

 • przelewem na koto gminy,
 • w kasie gminy,
 • u osoby wyznaczonej przez gminę (inkasenta).

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Cło na produkty z Chin — ile wynosi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *