Upoważnienia można udzielić osobie z bliskiej rodziny, czyli np. małżonkowi, siostrze, wujkowi, ale także pracownikowi lub innej osobie. Istotne jest, aby dażyć osobę zaufaniem, gdyś udziela jej się prawa do wykonania określonych czynności. Jak napisać upoważnienie? Co musi zawierać? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Jak ustanowić pełnomocnika i jakie ma on uprawnienia?

Jak napisać upoważnienie jak założyć działalność

Co musi zawierać upoważnienie?

Jeden z naszych artykułów wspominał już co musi znajdować się w upoważnieniu, jednakże ponownie zostanie to wspomniane. Elementy, jakie muszą się znaleźć w upoważnieniu to:

  • miejscowość i data,
  • adres do korespondencji,
  • tytuł dokumenty, czyli “upoważnienie”,
  • dane osoby upoważniającej, czyli imię i nazwisko (w przypadku firmy nazwę firmy, NIP oraz pieczątka firmy), numer dowodu osobistego lub numer PESEL,
  • dane osoby trzeciej upoważnianej, czyli imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub numer PESEL,
  • oświadczenie woli oraz określenie celu dla którego udziela się upoważnienia,
  • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Przedsiębiorca traktowany jak konsument

Co zrobić przed napisaniem upoważnienia?

Kilka kwestii związanych z udzieleniem upoważnienia wymaga dobrego przemyślenia. Jedną z nich jest to czy udzielone upoważnienie jest jednorazowe, czy przyjmie charakter czynności stałej. Oprócz tego należy konkretnie określić do czego upoważnia się osobę trzecią. Zbyt wąskie upoważnienie może spowodować blokadę do pewnych działań. Z kolei udzielając zbyt dużo uprawnień może spowodować przekroczenie przez osobę upoważnioną zakresu czynności, które może wykonać.

Jak napisać upoważnienie?

Upoważnienie można napisać odręcznie lub też na komputerze. Najważniejszą sprawą jest podpisanie się czytelnie pod treścią upoważnienia. Należy zrobić to odręcznie.

Czytaj  Przedsiębiorca traktowany jak konsument
Jak napisać upoważnienie jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak zatrudnić cudzoziemca przy zbiorach ?

Przykładowe upoważnienie

Udzielone upoważnienie musi mieć formę pisma składanego do urzędu, tzn. należy zadać o dobre rozplanowanie strony, czyli m. in. miejscowość oraz datę należy wpisać w górnym prawym rogu. Jeśli osoba upoważniająca, upoważnia do rzeczy wykonywanych dla firmy, należy wpisać dodatkowo jej nazwę, numer NIP.

Miejscowość oraz data

OSOBA UDZIELAJĄCA UPOWAŻNIENIE:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer dowodu osobistego bądź numer PESEL

OSOBA UPOWAŻNIONA:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer dowodu osobistego bądź numer PESEL

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisana Anna Nowak, legitymująca się dowodem osobistym o numerze AAA0000000, wydanym przez Prezydenta Miasta Wrocławia, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Nowak Firma Graficzna o numerze NIP 0000000000, upoważniam mojego męża Jana Nowaka, legitymującego się dowodem osobistym o numerze ZZZ0000000, wydanym przez Prezydenta Miasta Poznań do odbierania korespondencji firmowej oraz złożenia dokumentów firmowych, takich jak złożenie i podpisanie deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego.

Podpis osoby udzielającej upoważnienia.
Jeśli prowadzi firmę należy przybić w tym miejscu pieczątkę.

Jeśli upoważnienie udzielane jest na określony czas, to należy zawrzeć taką informacja na upoważnieniu.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dotacja na działalność gospodarczą - z PUP

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca
Czytaj  Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *