Rozliczanie otrzymanych przez przedsiębiorcę faktur musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Będąc przedsiębiorcą i dokonując zakupów towarów od rolnika ryczałtowego, które są poświadczone fakturą, należy rozliczyć fakturę w trochę inny sposób niż „standardową”. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Rozliczenie faktury od rolnika ryczałtowego.

Przeczytaj o: Co zrobić z otrzymaną fakturą, która ma błędy?

Jak rozliczyć fakturę od rolnika ryczałtowego Jak założyć działalność

Jak rozliczyć fakturę od rolnika ryczałtowego?

Nabywca kupując produkty rolne musi doliczyć do ceny tych produktów kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT. W tej sytuacji jest to 6,5% ceny netto sprzedawanej przez rolnika. Nabywca, który jest czynnym podatnikiem VAT na podstawie zapisów w ustawie o VAT, zwraca zryczałtowany VAT rolnikowi dokonując zapłaty. Z kolei zryczałtowany zwrot podatku zwiększa kwotę podatku naliczonego u sprzedawcy produktów rolnych.

Faktura VAT RR

Kupując towary od rolnika ryczałtowego należy wystawić fakturę VAT RR. Stroną odpowiedzialną za jej wystawienie jest nabywca, a nie sprzedawca. Wynika to z zapisów obowiązujących ustaw. Według nich to czynny podatnik VAT nabywający towary od rolnika ryczałtowego ma obowiązek wystawienia faktury, która udokumentuje zakup. 

Fakturę VAT RR należy sporządzić w dwóch egzemplarzach i jeden wręczyć rolnikowi, od którego dokonywało się zakupów. Dokument musi mieć oznaczenie „VAT RR”. Oprócz tego musi się na niej znajdować oświadczenie dostawcy. Brzmi ono: “Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Jak rozliczyć fakturę od rolnika ryczałtowego Jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak ewidencjonować sprzedaż przy zwolnieniu z kasy fiskalnej?

Rozliczenie faktury od rolnika ryczałtowego

Przedsiębiorca nabywający produkty rolne korzystający ze zryczałtowanego zwrotu podatku zwiększa kwotę podatku naliczonego, czyli podatku do odliczenia. Jednakże, aby do tego doszło należy spełnić określone warunki:

  • zakupione produktu rolne mają związek z opodatkowaną dostawą,
  • zapłacenie za produkty rolne musi nastąpić poprzez przelew na konto bankowe rolnika ryczałtowego bądź na konto w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (jeśli jest jej członkiem),
  • w wykonywanym przelewie, który jest zapłatą należy podać numer oraz datę wystawienia faktury, która potwierdza kupienie towarów bądź na fakturze potwierdzającej zakup produktów umieszczono informacje identyfikacyjne o wykonanej zapłacie.
Czytaj  Jak sprawdzić numer NIP?

W sytuacji, jeśli rolnik nie chce otrzymać zapłaty poprzez przelew, a gotówka lub też jeśli nie złoży oświadczenia na fakturze to rozliczenie faktury dla nabywcy będzie bardzo problematyczne.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Polski Ład - jak zmienią się nasze wynagrodzenia?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest pusta faktura ? - sprawdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *