Faktura VAT RR wystawiana jest, jeśli doszło do nabycia towarów rolnych od rolnika ryczałtowego przez przedsiębiorcę będącego czynnym podatnikiem VAT. I stroną odpowiedzialną za jej wystawienie jest nie sprzedawca, a nabywca. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Faktura VAT RR — najważniejsze informacje.

Przeczytaj o: Dowód księgowy jako podstawa dokonywania zapisów w KPiR

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Ustawa o VAT definiuje kim jest rolnik ryczałtowy. Jest to rolnik sprzedający produkty z własnej działalności rolniczej bądź świadczący usługi rolnicze, który zwolniony jest z podatku. Rolnik ryczałtowy, który rozlicza podatek VAT ma prawo do zwrotu podatku z tytułu nabycia wybranych opodatkowanych podatkiem VAT środków produkcji potrzebnych dla własnego rolnictwa. Kwotę zwrotu rolnikowi wypłaca podmiot nabywający jego towary rolne. A odliczenie może być dokonywane w okresie rozliczeniowym, czyli w którym dokonano zapłaty.

Faktura VAT RR — najważniejsze informacje

W przypadku faktury VAT RR, stroną biorącą udział w transakcji, która wystawia fakturę jest nabywca towaru bądź usługi. Ma on również obowiązek, aby naliczyć podatek VAT od kupionych towarów lub usług. Na wystawionym dokumencie księgowym musi znajdować się informacja, że jest to faktura VAT RR. Oprócz tego, należy umieścić na niej takie informacje jak:

 • imię i nazwisko bądź nazwę firmy wraz z adresem zarówno nabywcy jak i sprzedawcy,
 • numer NIP bądź numer PESEL nabywcy i sprzedawcy,
 • data wystawienia faktury, kolejny jej numer, data nabycia towarów,
 • nazwy kupionych towarów,
 • jednostka miary oraz ilość nabytych produktów rolnych,
 • cena jednostkowa za towar bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych towarów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych towarów rolnych,
 • wartość nabytych towarów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwota należności ogółem, podana wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • podpis nabywcy oraz sprzedawcy.
Czytaj  Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Oprócz tego, na dokumencie musi znajdować się oświadczenie rolnika w postaci: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT RR najważniejsze informacje Jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Faktura korygująca a nota korygująca

Faktura VAT RR – dodatkowe informacje

Wystawioną lub otrzymaną fakturę należy przechowywać przez 5 lat licząc od ostatniego dnia danego roku. Czyli wszystkie wystawione lub otrzymane faktury VAT RR w 2022 roku należy przechowywać do 31 grudnia 2027 roku. W przypadku pojawienia się błędów na fakturze VAT RR, bez problemu można ją skorygować.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Impreza dla pracowników ujęta w kosztach firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *