Niekiedy przedsiębiorca dokonujący zakupów środków trwałych korzysta z obcego źródła finansowania, czyli np. kredytu. Ustalenie wartości początkowej zakupów jest bardzo ważne, ponieważ stanowi on podstawę do naliczenia odpisów amortyzacyjnych. Czy w takim razie podczas jej ustalenia należy wziąć pod uwagę koszt kredytu przeznaczonego na zakup? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Koszty kredytu na zakup środków trwałych.

Przeczytaj o: Czym są i jak ewidencjonować środki trwałe?

Koszty kredytu na zakup środków trwałych Jak założyć działalność

Wartość początkowa środków trwałych

Wartość początkowa środka trwałego to cena nabycia, która może być powiększona o koszty mające związek z zakupem, jeśli naliczono je do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania. Takim kosztem może być:

  • koszt transportu, załadunku oraz wyładunku,
  • ubezpieczenie w drodze,
  • montaż oraz instalacja,
  • odsetki oraz prowizje,
  • opłaty notarialne, skarbowe oraz inne.

Kwota jest pomniejszona o podatek VAT. Jednakże wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego. Bądź przedsiębiorca nie ma prawa do obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony.

Koszty kredytu na zakup środków trwałych

W wysokość ceny nabycia środków trwałych wchodzą koszty kredytu, który pozwolił na dokonanie tego zakupu. Tym samym oznacza to, że zarówno koszty prowizji bankowej, a także ubezpieczenia oraz odsetki naliczone do dnia przyjęcia środków trwałych mające związek z otrzymanym kredytem powiększą wartość początkową. Jeśli zakupów nie ujęto w ewidencji środków trwałych przedsiębiorca nie może zaliczyć kosztów kredytu bezpośrednio w koszty podatkowe. W przypadku odsetek brane są pod uwagę te, które naliczono (bez względu czy zostały już opłacone czy nie) do czasu przyjęcia środków trwałych do użytkowania. A zatem nie uwzględnia się tych, które powstają później, czyli w okresie spłaty kredytu. 

Koszty kredytu na zakup środków trwałych Jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Czytaj  Kto ma obowiązek składać Jednolity Plik Kontrolny?

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Ulepszenie środka trwałego

Koszty kredytu po przyjęciu środka trwałego do ewidencji 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa w przypadku, gdy zakup środków trwałych został ujęty do majątku firmowego. Jeśli chodzi o kwestię odsetek za okres do rozpoczęcia używania zakupu, zalicza się je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba to zrobić z datą dokonania zapłaty za nie.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodu?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *