Odpowiedzialność biura rachunkowego

Interpretacja rachunku przepływów pieniężnych – Ten artykuł będzie w zasadzie kontynuacją artykułu ” Co to właściwie jest cash flow ? Warto go przeczytać najpierw. W tym wpisie zajmiemy się natomiast kolejnym wariantem rachunku przepływów pieniężnych. Mówiąc wariant mamy na myśli kombinacje dodatnich lub ujemnych przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej czy finansowej

Jak interpretować rachunek przepływów pieniężnych ?

Interpretacja rachunku przepływów pieniężnych – Jak rozumieć przepływy pieniężne ?

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej czyli środki generowane z przepływów brutto (jest to zysk operacyjny po dodaniu amortyzacji i odjęciu zapłaconego podatku), przepływów netto (są to przepływy brutto razem ze zmianą kapitału pracującego i zmianą pozostałych aktywów oraz pasywów operacyjnych) oraz zmiany kapitału pracującego.

Działalność operacyjna jest największą częścią działalności firmy. Staje się ona podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa, obejmując produkcję i sprzedaż towarów lub usług. Działalność operacyjna pozwala zatem uzyskać informuje o tym, jak firma radzi sobie na gruncie działalności podstawowej. Jednak nie uwzględnia jednorazowych inwestycji oraz sposobów finansowania działalności.

2. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej czyli koszty, które w przyszłości mają przynieść firmie korzyści. Są to środki generowane lub wydatkowane na potrzeby inwestycyjne niezbędne przy funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej czyli środki związane z finansowaniem firmy pozyskiwane z zewnątrz: kredyty, obligacje czy emisja akcji.

4. Przepływy pieniężne netto razem czyli zsumowane kwoty z działalności inwestycyjnej, finansowej oraz operacyjnej.

Przeczytaj o: Jak rozkręcić własny biznes?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Własna firma – dotacje z Urzędu Pracy
Jak interpretować rachunek przepływów pieniężnych ?

Jak rozumieć dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej , ale ujemne z działalności finansowej ?

Jak rozumieć dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej , ale ujemne z działalności finansowej? Tak jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule rachunek przepływów pieniężnych może pokazywać różne warianty sytuacyjne. Dziś omówimy przypadek, w którym cash flow pokazuje dodatnie przepływy z podstawowej inwestycyjnej działalności firmy, ale ujemne przepływy z działalności finansowej. O czym świadczy taki wariant ? Czy to pozytywne zjawisko? Jak już pisaliśmy w poprzednim artykule dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej świadczą o tym, że firma pozbywa się środków trwałych i choć mamy też dodatnie przepływy z działalności operacyjnej może to oznaczać, że osiągane wpływy nie wystarczają na pokrycie podstawowych wydatków. Co oznaczają ujemne przepływy z działalności finansowej ? – Najprościej mówiąc spłacamy zaciągnięte zobowiązania. Można zatem powiedzieć, że analizowany wariant cash flow pokazuje, że firma może nie radzić sobie ze spłatą kredytu, wpływy z działalności operacyjnej są nie wystarczające dlatego pozbywamy się naszych aktywów trwałych.

Czytaj  Kryptowaluty - kupno i sprzedaż a podatek

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy pieniądz jest nadgryzany przez ząb czasu ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Koszty firmowe – co można do nich zaliczyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *