Majątek prywatny

Jakich informacji dostarcza cash flow ? – Ten artykuł będzie w zasadzie kontynuacją artykułu “Interpretacja rachunku przepływów pieniężnych “-Warto go przeczytać najpierw. W tym wpisie zajmiemy się natomiast kolejnym wariantem rachunku przepływów pieniężnych. Mówiąc wariant mamy na myśli kombinacje dodatnich lub ujemnych przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej czy finansowej.

Jakich informacji dostarcza cash flow ?

Jakich informacji dostarcza cash flow ?- Jak można stworzyć rachunek przepływów pieniężnych

Jak można stworzyć rachunek przepływów pieniężnych ? -Służą do tego celu dwie metody. W tym wpisie przedstawimy na czym polega metoda bezpośrednia, aby poznać kolejną przeczytaj proszę następny artykuł.

metodzie bezpośredniej przepływy z działalności operacyjnej wyliczamy na podstawie pomniejszenia wpływów z działalności operacyjnej o wydatki operacyjne. Widzimy zatem poszczególne grupy wpływów i wydatków . Grupę wpływów tworzy sprzedaż i inne wpływy z działalności operacyjnej, a grupę wydatków tworzą dostawy i usługi, wynagrodzenia netto, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym, a także inne wydatki operacyjne.

O czym nie wolno zapomnieć tworząc cash flow ?

Pamiętaj by wyłączyć z rachunku wszystkie wpływy, które nie mają charakteru pieniężnego. Mówimy tu na przykład o zmianie stanu zapasów. Pamiętaj, że dotację na aktywa trwałe ujmujemy w segmencie działalności finansowej. Inna ważna rzecz, o której często zapominamy jest to, że odsetek od różnic kursowych zobowiązań czy należności nie możemy zaliczyć do działalności finansowej. Zapłacone odsetki oraz zrealizowane różnice kursowe od rozrachunków z tyt. dostaw i usług dotyczą działalności operacyjnej, natomiast niezapłacone odsetki oraz niezrealizowane różnice kursowe podlegają automatycznej eliminacji poprzez zmianę stanu tych rozrachunków.

Pamiętaj, że wyłączeniu podlegają także umorzone kredyty i pożyczki (zarówno te udzielone jaki i te otrzymane), a także skutków zdarzeń losowych.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy można odzyskać pieniądze przelane na zły numer konta?
Czytaj  Czy można odzyskać pieniądze przelane na zły numer konta?
Jakich informacji dostarcza cash flow ?

Jak rozumieć dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i finansowej , ale ujemne z działalności inwestycyjnej ?

Jak rozumieć dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i finansowej , ale ujemne z działalności inwestycyjnej ? ujemny przepływ z działalności inwestycyjne oznacza, że wydajemy pieniądze na inwestycje. Jest to sygnał że firma się rozwija. Kupujemy środki trwałe. Dodatnie przepływy z działalności finansowej oznaczają, że zaciągamy kredyt.

Reasumując jeżeli zobaczymy takie zestawienie w rachunku cash flow oznacza to, że firma się rozwija.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy można odzyskać pieniądze przelane na zły numer konta?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak rozumieć inwestycje alternatywne ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *