Jakich informacji dostarcza cash flow ?

Jakich informacji dostarcza cash flow ? – Ten artykuł będzie w zasadzie kontynuacją artykułu “Interpretacja rachunku przepływów pieniężnych “-Warto go przeczytać najpierw. W tym wpisie zajmiemy się natomiast kolejnym wariantem rachunku przepływów pieniężnych. Mówiąc wariant mamy na myśli kombinacje dodatnich lub ujemnych przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej czy finansowej. Jakich informacji dostarcza cash flow ?-Czytaj więcej ⟶