Jak przeanalizować zadłużenie firmy?

Gdy prowadzisz swoją firmę częstym kłopotem jest nadmierne zadłużenie firmy, Niestety często symptomy nadmiernego zadłużenia zauważamy zbyt późno by móc mu skutecznie przeciwdziałać. Dlatego też w tym artykule pokażę Ci jak przeprowadzić prostą analizę zadłużenia Twojej firmy. Jakie dokładnie wskaźniki i jak je interpretować Jak przeanalizować zadłużenie firmy? – Czytaj dalej jeśli oczywiście interesuje Cię ten temat

Jak przeanalizować zadłużenie firmy?

Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa sprowadza się do ustalenia, kto wyposażył firmę w środki finansowe, umożliwiające jej funkcjonowanie: właściciele czy kredytodawcy. Przy analizie struktury wykorzystywanych środków finansowych stosuje się szereg wskaźników. Do najważniejszych należą wskaźniki:

  • ogólnego zadłużenia
  • zadłużenia kapitału własnego
  • zadłużenia długoterminowego.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, obrazuje strukturę finansowania majątku i oblicza się go na podstawie wzoru:

          Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem x 100 proc.

Określa on udział zobowiązań w finansowaniu majątku. Wraz ze wzrostem udziału zobowiązań zwiększa się ryzyko prowadzonej działalności. Przy nadmiernym zadłużeniu firma może mieć kłopoty ze zwrotem długów.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym zajmuje się doradca finansowy?

Inny wskaźnik

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, określający stosunek zadłużenia do kapitałów własnych liczony w następujący sposób:

          Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem / kapitał własny

Określa on stopień zaangażowania w firmie kapitałów obcych w stosunku do posiadanych kapitałów własnych, czyli możliwość pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi.

Jak przeanalizować zadłużenie firmy?

O ile dla małych firm stosunek zobowiązania ogółem do kapitału własnego wynoszący 3:1 uznawany jest za prawidłowy to dla średnich i dużych firm nie powinien on przekroczyć stosunku 1:1.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego, będący stosunkiem wartości zobowiązań długoterminowych firmy do jej kapitałów własnych nazywany jest wskaźnikiem długu lub ryzyka. Optymalny poziom tego wskaźnika powinien zawierać się w przedziale 0,5 – 1. Wskaźnik wyższy od 1 oznacza, że długoterminowe zobowiązania przekraczają kapitały własne firmy, a to wiąże się z nadmiernym ryzykiem. Natomiast wartość wskaźnika poniżej 0,5 może świadczyć o niepełnym wykorzystywaniu możliwości zwiększenia efektywności działania firmy przez zaangażowanie kapitałów obcych.

Czytaj  Kredyt w rachunku bieżącym - co to jest i na czym polega?

Firmy powinny wykorzystywać zewnętrzne źródła finansowania, jeśli nie zagrażają one równowadze finansowej firmy i sprzyjają wzrostowi jej rentowności. Dobrze zarządzana firma w celu maksymalnego wykorzystania możliwości do generowania zysków stosuje dźwignię finansową.

Jak przeanalizować zadłużenie firmy? – Podsumowanie

Zarówno zwiększanie zadłużenia, jak i stosowanie dźwigni finansowej jest skuteczne, gdy rentowność kapitału stałego (aktywa pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe) jest wyższa niż stopa oprocentowania zaciągniętych zobowiązań.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Interpretacja rachunku przepływów pieniężnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *